Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An: Ba đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với việc xác định rõ các nội dung trọng tâm, đột phá, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã tạo được một số chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Qua đó nâng cao vai trò, vị thế tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Tạo bước chuyển về nhận thức và hành động

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An có 134 tổ chức đảng, trong đó có 133 tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Bởi vậy, nhiệm vụ chính trị cốt lõi và xuyên suốt của Đảng bộ Khối và các cấp ủy cơ sở chính là lãnh đạo nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và từng tổ chức đảng.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 87 đảng viên, người lao động tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 năm 2019. Ảnh: P.V
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 87 đảng viên, người lao động tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 năm 2019. Ảnh: P.V

Theo đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho biết, chính từ triển khai học tập nghiêm túc Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về “Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên”; Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”..., đã thực sự tạo bước chuyển về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu các cấp. Đó là nhận thức về tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

Ở Đảng ủy Khối, tinh thần trách nhiệm được thể hiện rõ nét bằng việc đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp. Ở mỗi cơ sở, sự chuyển động rõ nhất chính là sự nêu gương về đạo đức, lối sống, tinh thần tự học, cập nhật kiến thức, thông tin mới để ứng dụng vào quá trình lãnh đạo, điều hành, quản trị doanh nghiệp khoa học, bài bản trong từng đồng chí cấp ủy, hội đồng quản trị, ban giám đốc, lan tỏa đến từng người lao động. Nhờ vậy, dù bối cảnh chung khó khăn, nhưng 5 năm qua, doanh thu các doanh nghiệp trong Khối vẫn đạt mức tăng trưởng bình quân 8,3% năm. Hàng năm có 91,56% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lãi; nộp ngân sách chiếm 16,5 - 20% tổng thu nội địa của tỉnh; đảm bảo việc làm ổn định cho trên 90% lao động; thu nhập bình quân của người lao động tăng 10,9%/năm.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An: Ba đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 ảnh 2
Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tham quan khu vực sản xuất Nhà máy gạch Trung Đô. Ảnh tư liệu: Nguyên Sơn

Chú trọng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Phần lớn các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối có quy mô vừa và nhỏ, thiết bị công nghệ lạc hậu, năng lực cạnh tranh và hội nhập thấp, thiếu tính bền vững. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng đặt ra một số khó khăn. Từ thực tiễn đó, thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã cụ thể hóa, tập trung vào ba nội dung đột phá.

Đột phá đầu tiên là phát động phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”. Kết quả 5 năm, đã có 3.683 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng, góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho các doanh nghiệp. Điểm sáng trong phong trào này phải kể đến VNPT Nghệ An với hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice triển khai đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, giảm văn bản giấy trong hệ thống các cơ quan Nhà nước trên địa bàn; Hệ thống VNPT- Igate, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính thông qua cổng thông tin điện tử. Phong trào này cũng được triển khai mạnh mẽ tại nhiều đơn vị. Công ty Xăng dầu Nghệ An; Bưu điện Nghệ An; Công ty Điện lực Nghệ An; Công ty CP TTH GROUP; Công ty Mía đường Nghệ An; Công ty CP Trung Đô; Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; Công ty Thủy điện Bản Vẽ, khối ngân hàng, khối doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng...

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An: Ba đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 ảnh 3
Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát động phong trào "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo" năm 2021. Ảnh tư liệu: Thu Giang

Cùng đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa bằng việc ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. Đây được coi là vấn đề “bao trùm”, cốt lõi của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập. Đến nay đã có 85/134 doanh nghiệp xây dựng bộ tiêu chí văn hóa thông qua Sổ tay văn hóa hoặc Quy chế văn hóa doanh nghiệp để thực hiện; gắn với tổ chức hội thi nâng cao văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng ứng xử trong cán bộ, người lao động. Có 31 mô hình điểm xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị, như Công ty Bảo Việt Nghệ An, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Bưu điện Nghệ An, VNPT Nghệ An, Điện lực Nghệ An, Chi bộ Công ty CP TTH GROUP, các ngân hàng Vietcombank, Viettinbank, BIDV...

Đột phá nữa của Đảng ủy Khối là nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên. Phối hợp với đảng ủy, hội đồng quản trị, ban giám đốc các doanh nghiệp kiện toàn 116 lượt bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên có trình độ, năng lực, uy tín cao, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm với công tác xây dựng Đảng. Trong 5 năm, Đảng bộ Khối đã kết nạp 1.188 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Một số tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên, như: Công ty CP TTH GROUP; Công ty Bến xe Nghệ An; Công ty Mía đường Nghệ An (NASU); Công ty Xăng dầu Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An, Công ty CP Sài Gòn - Kim Liên...

Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được đẩy mạnh tại các doanh nghiệp. Ảnh: Mai Hoa
Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được đẩy mạnh tại các doanh nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cũng đã chủ động, tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng. Ngoài giúp đỡ 21 xã nghèo miền Tây theo sự phân công của UBND tỉnh, hàng năm, các doanh nghiệp đã trích phúc lợi cùng với vận động người lao động, kể cả tranh thủ sự ủng hộ từ tổng công ty, tập đoàn theo ngành dọc để đóng góp xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, chăm lo Tết cho người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, “đền ơn, đáp nghĩa”..., với tổng gần 430 tỷ đồng trong vòng 5 năm.

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khẳng định: Trên cơ sở kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục đặt ra yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng tổ chức đảng, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu các cấp nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Và việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW sẽ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; gắn tổ chức các phong trào thi đua trong Đảng bộ Khối; thúc đẩy phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp; thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp. Để thực hiện các nội dung trọng tâm trên, Đảng ủy Khối đang tiếp tục đặt ra quyết tâm cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, vừa làm tốt công tác xây dựng Đảng. 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An trao hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo ở huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu: CTV
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An trao hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo ở huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu: CTV

Tin mới

Quyết định sát, đúng các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023

Quyết định sát, đúng các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Gần 200 ngôi mộ chìm dưới lòng hồ thủy điện Chi Khê

Gần 200 ngôi mộ chìm dưới lòng hồ thủy điện Chi Khê

(Baonghean.vn) - Trong báo cáo trả lời vấn đề báo nêu, phía thủy điện cho biết, có đến 185 ngôi mộ đã bị chìm dưới lòng hồ sau khi thủy điện tích nước đã được đền bù. Ngoài ra, mới đây 5 hộ dân tiếp tục có đơn phản ánh có thêm nhiều phần mộ khác nữa.
[Infographics] Nghệ An: Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022

[Infographics] Nghệ An: Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022

(Baonghean.vn) - Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả của UBND tỉnh, cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của Nghệ An đã đạt kết quả khá tích cực.
Pháo đài và những kẻ đốt phá: Cách Nga chiến thắng trước cuộc tấn công từ phương Tây

Pháo đài và những kẻ đốt phá: Cách Nga chiến thắng trước cuộc tấn công từ phương Tây

(Baonghean.vn) - Nước Nga có thể được ví như một pháo đài mà kẻ thù phóng hỏa từ các phía và với tốc độ khác nhau. Có nhiều đám cháy, nhưng chúng không hợp nhất thành một đám cháy lớn dữ dội. Đội cứu hỏa dập tắt từng đám cháy một, và lên phương án đề phòng trước khi ngọn lửa bùng lên quá lớn.
Tiếng Nghệ: Nguyễn Công Trứ trong dân gian

Tiếng Nghệ: Nguyễn Công Trứ trong dân gian

(Baonghean.vn) - Các bạn thân mến, trong chương trình đêm nay, xin gửi tới bài viết “Nguyễn Công Trứ trong dân gian” của tác giả Hoàng Kỳ. Ông được xem là vị quan ngông dưới 3 triều vua; là nhà thơ nổi bật của văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19, với “Bài ca ngất ngưởng” được nhiều thế hệ biết đến.
Neymar và các đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Hàn Quốc. Ảnh: FIFA

'Sự màu mè' của tuyển Brazil

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi đánh bại tuyển Hàn Quốc với tỉ số 4 - 1 để tiến vào vòng tứ kết, đội bóng mang biệt danh "Những vũ công Samba" đã nhận phải không ít sự chỉ trích của dư luận.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/12

(Baonghean.vn) - Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII tiếp tục làm việc; Phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản 2 nước Việt Nam và Lào; Nghệ An giành Huy chương Vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc... là những nội dung chính trong ngày 6/12.
Sạt lở

Hàng nghìn mét vuông đất sản xuất trôi theo dòng sông Lam

(Baonghean.vn) - Sau những đợt mưa lũ vừa qua, tình trạng sạt lở đất sản xuất, bờ kè ven sông Lam trên địa bàn huyện Hưng Nguyên diễn ra ngày càng nghiêm trọng, nhiều bà con không dám canh tác trên cánh đồng màu vì lo sợ đất và cây trồng sẽ bị cuốn trôi theo dòng Lam.