Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới

(Baonghean.vn) - Sáng 24/10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 77. Đây là lớp bồi dưỡng đảng viên mới thứ tư được tổ chức trong năm 2020.
Lớp bồi dưỡng đảng viên mới có 75 học viên. Ảnh: Khánh Hồng

Tham gia khóa học có 75 học viên là các đảng viên mới đến từ các cơ sở đảng trực thuộc. Tại đây, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm 10 chuyên đề theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN...

Đồng chí Lê Sơn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Khánh Hồng

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Lê Sơn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các giảng viên bám sát nội dung, yêu cầu của từng chuyên đề, cập nhật, bổ sung những thông tin mới, sát thực tiễn cơ sở để làm rõ hơn các nội dung bài giảng.

Đồng chí cũng yêu cầu các học viên tham gia học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi, thảo luận để nắm chắc những kiến thức lý luận cơ bản; thường xuyên tự nghiên cứu, rèn luyện để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.