Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An: 118 đơn vị dự kiến có lãi khoảng 3.370 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Đây là số liệu được đưa ra tại Hội nghị lần thứ III, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh diễn ra vào chiều 11/1.
Hội nghị lần thứ III, Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra chiều 11/1 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy. Ảnh: Khánh Hồng

Hội nghị đã nghe các dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Chương trình công tác của BCH, Ban Thường vụ, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp năm 2021; Kế hoạch chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020; Dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 20/4/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối đảm bảo yêu cầu hội nhập và phát triển”.

Năm 2020 là đã tác động tiêu cực đối với tất cả các doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, bão lũ... Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và người lao động các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối đã duy trì và thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung phát triển sản xuất kinh doanh; tập trung tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp gặp khó khăn, đảm bảo việc làm, chế độ chính sách cho người lao động; chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện hiệu quả Đề án 5155 về phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua lao động sản xuất kinh doanh.

Công nhân dệt may trong giờ làm việc. Ảnh tư liệu Việt Phương

Tổng doanh thu trong Khối ước đạt 29.475,64 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 265,51 triệu USD; nộp ngân sách tỉnh ước đạt 2.041,28 tỷ đồng (chiếm gần 15% thu nội địa của tỉnh), nộp ngân sách Trung ương ước đạt trên 611,3  tỷ đồng. Có 118/133 doanh nghiệp dự kiến có lãi, tổng lãi ước đạt 3.370,69 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động dao động từ 3 - 25 triệu  đồng/người/tháng.

Hội nghị đã thông qua báo cáo xếp loại tổ chức cơ sở đảng, xếp loại Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ năm 2020; tiến hành công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và bỏ phiếu đề nghị xếp loại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp năm 2020.