Đảng bộ Tổng công ty XDCTGT 4: Triển khai nhiệm vụ năm 2013

(Baonghean.vn) - Chiều nay 9/1, Đảng bộ Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.
 
Đảng bộ Tổng công ty XDCTGT 4 có 24 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 1.500 đảng viên. Năm qua, Đảng ủy quan tâm và chăm lo công tác xây dựng Đảng, thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai quán triệt và chỉ đạo thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc theo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. 
 


                        Lãnh đạo Tổng Công ty trao thưởng cho chi bộ TSVM xuất sắc.
 
Năm 2012, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước nhưng lãnh đạo Tổng công ty đã có những quyết sách đúng đắn, chuyển hướng chiến lược, tập trung khai thác các dự án ODA và các nguồn vốn ưu tiên khác. Chỉ đạo thực hành tiết kiệm, đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ nhằm rút ngắn thời gian thi công các dự án, khai thác tối đa thiết bị, thanh toán nhanh, giảm lãi vay ngân hàng. Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, trong đó, giá trị sản lượng đạt: 7.446 tỷ đồng/5.500 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch năm 2012, tăng 57% so vơi năm 2011; doanh thu đạt 7.271 tỷ đồng/5.200 tỷ đồng đạt 140%; thu nhập người lao động đạt hơn 6 triệu đồng/tháng.

Năm 2013, Đảng bộ xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu Cienco4 và chiến lược phát triển của Tổng công ty, đưa Tổng Công ty trở thành đơn vị hàng đầu của ngành xây dựng giao thông. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”….


Thanh Lê