Đảng bộ Trường Đại học Vinh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI)

(Baonghean.vn) - Sáng nay 14-4, Đảng bộ trường Đại học Vinh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách trong công tác Xây dựng Đảng hiện nay” cho hơn 800 cán bộ, đảng viên trong toàn trường.

 

Sau khi xem đĩa VCD Bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết TƯ 4 toàn quốc, các đại biểu đã được nghe GS-TS, Nhà giáo ưu tú Đinh Xuân Khoa- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết TƯ 4. Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa và các nhóm giải pháp nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống và chương trình, hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đại học Vinh.

 

                                    Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận 3 vấn đề trọng tâm, cần làm ngay trong Đảng hiện nay bao gồm: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị …. ; thảo luận và thống nhất nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành nhằm triển khai thực hiện tốt nghị quyết trong toàn đảng bộ.

 

Đảng bộ Đại học Vinh xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn trong toàn Đảng bộ, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Khánh Ly