Đảng bộ Tương Dương: Xác định công tác nhân sự quyết định thành công đại hội nhiệm kỳ tới

(Baonghean.vn) - Để đảm bảo cho Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công, công tác chuẩn bị đóng vai trò quan trọng, quyết định, nhất là việc chuẩn bị nhân sự. Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tương Dương Mạc Văn Nguyên về vấn đề này.

P.V: Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cận kề, đồng chí có thể cho biết kết quả của công tác chuẩn bị cho đại hội như thế nào?

Đồng chí Mạc Văn Nguyên: Đảng bộ huyện Tương Dương có 46 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), trong đó, có 16 đảng bộ xã, 1 đảng bộ thị trấn, 8 đảng bộ cơ quan, 21 chi bộ cơ sở, 273 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, toàn huyện có 5.326 đảng viên. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên của cả hệ thống chính trị, của đồng bào các dân tộc huyện nhà, kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo… tạo cơ sở nền tảng quan trọng cho huyện nhà tiếp tục phát triển.

Bước sang năm 2020, huyện đã tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII. Đến nay, mọi việc đã sẵn sàng chờ đón đại hội chính thức.

Đồng chí Mạc Văn Nguyên và các cán bộ Huyện ủy bàn bạc, thảo luận công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII. Ảnh: Hoài Thu

P.V: Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về công tác chỉ đạo và tình hình đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Tương Dương?

Đồng chí Mạc Văn Nguyên: Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành 29 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cấp cơ sở; trong đó lựa chọn 4 đơn vị, gồm Đảng bộ xã Xá Lượng, Đảng bộ xã Xiêng My, Đảng bộ Cơ quan chính quyền; Chi bộ Trường THPT Tương Dương 2 để tổ chức đại hội điểm và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm vào ngày 5/5/2020.

Tiếp đó, thành lập 17 tổ của cấp ủy huyện chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức mở được 1 lớp tập huấn cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ chủ chốt và văn phòng đảng ủy các TCCSĐ về xây dựng các văn kiện đại hội, quy trình công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát, công tác kiểm phiếu đại hội, chế độ chi kinh phí và công tác lưu, nộp, bảo quản hồ sơ đại hội...

Chỉ đạo các TCCSĐ xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội ở cấp mình; thành lập các tiểu ban đại hội. Đồng thời phân công tổ cấp ủy huyện dự và chỉ đạo đại hội cấp cơ sở; ban hành Quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII.

P.V: Đối với đại hội, công tác nhân sự là khâu quan trọng. Huyện đã chuẩn bị công tác này như thế nào?

Đồng chí Mạc Văn Nguyên: Đối với việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội, chúng tôi luôn quan tâm hướng dẫn sâu sát, nhất là đại hội cấp cơ sở để đảm bảo đúng quy định, lựa chọn được nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ bản có 4 bước chuẩn bị gồm: Rà soát, bổ sung quy hoạch; Rà soát cấp ủy để thực hiện chế độ, chính sách; Rà soát việc bố trí cho trưởng công an xã; Chỉ đạo thực hiện quy trình công tác nhân sự.

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tổ chức phối hợp với các tổ công tác bám sát cơ sở, hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện quy trình nhân sự 5 bước đối với nhân sự cấp ủy tái cử và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy đảm bảo đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan.

Huyện Tương Dương đã hoàn thành đại hội cơ sở đảm bảo đúng quy trình, yêu cầu chất lượng. Ảnh: Đình Tuân

Những đơn vị gặp khó khăn về công tác nhân sự, Thường trực Huyện ủy trực tiếp cùng tổ công tác và Ban Tổ chức Huyện ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, không để xảy ra các vấn đề phức tạp tại cơ sở. Tương Dương có 15 đơn vị bầu khuyết cấp ủy (gồm các xã: Tam Quang, Tam Đình, Tam Thái, Xá Lượng, Lưu Kiền, Lượng Minh, Nhôn Mai, Mai Sơn, Hữu Khuông, Yên Na, Yên Tĩnh, Yên Hòa, Yên Thắng, Nga My, Xiêng My) do thực hiện đưa công an chính quy về xã và tăng cường, luân chuyển cán bộ sau đại hội. Có 4 đơn vị bầu khuyết Ủy viên Ban Thường vụ, gồm các xã: Tam Đình, Tam Thái, Yên Na, Yên Tĩnh.

Nhân sự tham gia cấp ủy cơ sở được chuẩn bị có số dư đảm bảo quy định, cụ thể: Đối với xã, thị trấn: 13/17 đơn vị có cơ cấu số lượng cấp ủy là 15 đồng chí, Ban Thường vụ là 5 đồng chí; 4/17 đơn vị có cơ cấu số lượng cấp ủy là 16, Ban Thường vụ là 6 đồng chí. Trong đó, có 1 đơn vị chuẩn bị nhân sự 20 đồng chí để đại hội bầu lấy 18 đồng chí, Ban Thường vụ là 6 đồng chí (thị trấn Thạch Giám); 1 đơn vị chuẩn bị nhân sự 18 đồng chí để đại hội bầu lấy 16 đồng chí (xã Tam Hợp); 1 đơn vị chuẩn bị nhân sự 17 đồng chí để đại hội bầu lấy 15 đồng chí (xã Mai Sơn); 7 đơn vị chuẩn bị nhân sự 16 đồng chí để đại hội bầu lấy 14 đồng chí (số dư bằng 12,5%); 1 đơn vị chuẩn bị nhân sự 16 đồng chí để đại hội bầu lấy 13 đồng chí (xã Nhôn Mai); 4 đơn vị chuẩn bị nhân sự 15 đồng chí để đại hội bầu lấy 13 đồng chí (số dư bằng 13,3%); 1 đơn vị chuẩn bị nhân sự 14 đồng chí để đại hội bầu lấy 12 đồng chí (xã Yên Tĩnh); Nhân sự tham gia Ban Thường vụ cấp ủy, số dư ít nhất 1 đồng chí.

Đối với các chi, đảng bộ cơ quan, trường học trực thuộc, cần đảm bảo có số dư ít nhất 10% trở lên. Sau khi thực hiện quy trình nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các TCCSĐ lập hồ sơ nhân sự và tiến hành thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự cấp ủy và UBKT cấp cơ sở. Trước thềm đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tất cả các chi, đảng bộ tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý phục vụ đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.

Đối với việc bố trí cho trưởng công an xã, trong thời gian qua đã bố trí 31 công an chính quy về làm trưởng, phó công an, công an viên thường trực tại 17/17 xã, thị trấn; đồng thời bố trí công tác khác cho 17 đồng chí trưởng công an xã (trong đó: bố trí sang công chức 4 đồng chí).

Cán bộ, nhân dân huyện Tương Dương vui mừng chào đón đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Đình Tuân

Để đảm bảo công tác nhân sự cấp cơ sở được thực hiện đúng quy định, đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tổ chức phối hợp với các tổ công tác bám sát cơ sở, hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện quy trình nhân sự 5 bước đối với nhân sự cấp ủy tái cử và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy đảm bảo đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan. Những đơn vị gặp khó khăn về công tác nhân sự, Thường trực Huyện ủy trực tiếp cùng tổ công tác và Ban Tổ chức Huyện ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, không để xảy ra các vấn đề phức tạp tại cơ sở.

Đến nay, các đảng bộ cơ sở đều đã hoàn thành tốt đẹp đại hội Đảng, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện. Nhiều công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp cũng đã được hoàn thành, như xây dựng các đường hoa, cắm cờ, treo biểu ngữ cổ động; tổng dọn vệ sinh các xóm, bản; xây dựng nhà tình nghĩa tặng người nghèo, hộ gia đình chính sách; làm đường giao thông nông thôn. Ở cấp huyện cũng đã hoàn thành một số công trình ý nghĩa như Trường Mầm non Thị trấn Thạch Giám; hoàn thiện một số tuyến đường như Tri Lễ - Hữu Khuông, Hữu Kiệm  - Hữu Khuông...
Trung tâm hành chính huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

P.V: Quá trình chuẩn bị cho đại hội có gặp khó khăn, vướng mắc gì hay không, thưa đồng chí?

Đồng chí Mạc Văn Nguyên: Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri số 13-TT/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp tại huyện Tương Dương cũng còn gặp một số khó khăn nhất định. Đó là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp diễn ra trong thời điểm Đảng bộ huyện phải tập trung giải quyết nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng như: phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19; khám tuyển nghĩa vụ quân sự, giao quân; thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính thôn, bản, khối, thị trấn.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến tiến độ và chất lượng đại hội đảng bộ cấp cơ sở; thời gian tổ chức đại hội điểm bị gián đoạn, diễn ra muộn hơn so với kế hoạch; điều kiện ngân sách, cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội cấp cơ sở gặp nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V: Cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này. Chúc Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương thành công tốt đẹp!

Tin liên quan

Xã Tam Quang (Tương Dương) phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Tam Quang (Tương Dương) phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, nhân dân xã Tam Quang đã không ngừng phấn đấu vươn lên dành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Với mục tiêu trọng tâm là tiếp tục nâng cao đời sống cho người dân, toàn xã phấn đấu đến năm 2025 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Tương Dương khơi dậy tinh thần vươn lên thoát nghèo của người dân

Tương Dương khơi dậy tinh thần vươn lên thoát nghèo của người dân

(Baonghean) - Tương Dương là huyện nằm trong tốp đặc biệt khó khăn của cả nước, tuy nhiên, những năm gần đây, trên địa bàn có gần 500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã tự nguyện viết đơn xin rút khỏi diện hộ nghèo, cho thấy quyết tâm vươn lên trong cuộc sống của đồng bào...
Rẻo cao Tương Dương sôi nổi thi đua yêu nước

Rẻo cao Tương Dương sôi nổi thi đua yêu nước

(Baonghean) - Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện Tương Dương đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, thi đua phát triển kinh tế đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng, liên tục và lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân.

Các tin khác