Đảng ủy BĐBP Nghệ An: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 30 và 31/7, Đảng ủy BĐBP Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9-  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; các Chỉ thị, Quy chế, Quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đề án của Tỉnh ủy. Tham dự lớp học là các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh; Bí thư và Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên cơ quan Bộ chỉ huy. 
 
Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên đã được nghe các báo cáo viên quán triệt các nội dung: Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Quy chế bầu cử trong Đảng; lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên là lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; định hướng chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quy chế 217 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quy định 218 của Bộ Chính trị về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Quang cảnh lớp học nghị quyết TƯ 9
 
Trong đợt này, các học viên cũng đã được nghiên cứu, quán triệt: Chỉ thị số 380-CT/QU ngày 30/5/2014 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về về xây dựng Đảng hiện nay" trong Quân đội; Đề án của Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ ỷ lại trong cán bộ đảng viên.
 
Phát biểu trong lễ bế mạc, Đại tá Nguyễn Văn Túy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An nhấn mạnh: Sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh giao cho cấp uỷ, Bí thư các Chi, Đảng bộ tập trung triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và công nhân viên trong đơn vị được học tập, nhận thức đúng đắn, đầy đủ về các chủ trương, đường lối, chính sách Đảng trong nghị quyết Trung ương chín khóa XI; các Chỉ thị, Quy chế, Quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đề án của Tỉnh ủy. Thời gian hoàn thành các lớp trước ngày 30/8/2014. 
         
Tin, ảnh: Hùng Phong