Đảng ủy BĐBP Nghệ An quán triệt triển khai thực hiện NQ T.Ư 10

(Baonghean.vn) - Ngày 9/4, Đảng ủy BĐBP Nghệ An tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI); triển khai chuyên đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. 
 
Tham gia học tập, nghiên cứu có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh; Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở; cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên cơ quan Bộ chỉ huy.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên đã được nghe quán triệt các nội dung cốt lõi của các văn kiện quan trọng mà hội nghị Trung ương 10 đã thông qua như: Báo cáo chính trị; báo cáo kinh tế xã hội; báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ đảng; báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014; đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí; việc lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; việc tiếp tục xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và được quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.   
 
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Việt Hà - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy, chỉ huy các cấp hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của nghị quyết, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nêu trong nghị quyết; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ,chiến sĩ, công nhân viên chức trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); cụ thể hóa các nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2015; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đồng thời tổ chức tốt đại hội đảng các cấp.
 
Phong Linh