Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đưa ra biện pháp cảnh báo, răn đe cán bộ, đảng viên vi phạm

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị cấp ủy của Đảng bộ Khối, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan yêu cầu các cấp ủy cơ sở quan tâm giáo dục, chính trị, tư tưởng, bản lĩnh và đề ra các biện pháp cảnh báo, răn đe vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ

 Sáng 15/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có công tác quy hoạch cán bộ; chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, ngành cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.
Sáng 15/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có công tác quy hoạch cán bộ; chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, ngành cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị đã dành thời gian đánh giá công tác xây dựng Đảng quý I/2022, trong đó tập trung nhấn mạnh, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều cán bộ, công chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị, ngành bị nhiễm Covid, nhưng với sự linh hoạt, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy cơ sở vẫn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng theo chương trình, kế hoạch và có chất lượng.

Trong quý I, Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu".

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo kết quả quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo kết quả quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. Ảnh: Mai Hoa

Cấp ủy, tổ chức  đảng trong các cơ quan cấp tỉnh tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác cải cách hành chính; triển khai các giải pháp, biện pháp điều hành, hỗ trợ phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh - xã hội, chăm lo an sinh xã hội.

Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối được chỉ đạo toàn diện về chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; công tác văn phòng cấp ủy; xây dựng cơ quan và các đoàn thể.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền
Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Trong quý I/2022, Đảng ủy Khối thực hiện đúng quy định việc đánh giá, nhận xét 8 cán bộ  Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 23 cán bộ thuộc quản lý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; chỉ đạo bổ sung cấp ủy cơ sở kịp thời khi có biến động và cấp ủy chi bộ trực thuộc cơ sở.

Cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc kỷ luật đối với 6 đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; đình chỉ sinh hoạt đảng 2 đảng viên; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật 2 đảng viên thuộc Đảng bộ Đảng bộ sở Y tế.

Đồng chí Lê Đình Lý
Đồng chí Lê Đình Lý - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nêu một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, một số đơn vị chưa xác định nội dung trọng tâm trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chưa bám sát chương trình của Đảng ủy Khối.

Trong lãnh đạo cải cách hành chính, việc chỉ đạo thủ tục hành chính qua dịch vụ công chưa hiệu quả, số lượng hồ sơ nộp và xử lý trực tuyến chưa cao.

Trong đảng bộ có cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, trong đó có một số cán bộ vi phạm đến mức phải khởi tố, tạm giam.

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối điều hành thảo luận hội nghị cấp ủy cơ sở. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối điều hành thảo luận hội nghị cấp ủy cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị cũng tiến hành góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết 02- NQ/ĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng Bộ Khối.

Tổ chức quán triệt công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ trực thuộc cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Phạm Trong Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia ý kiến về cải cách hành chính trong công tác Đảng. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia ý kiến về cải cách hành chính trong công tác Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiến hành hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện bước 2 quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, trên cơ sở chuẩn bị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đại biểu đã thống nhất và tiến hành bổ phiếu danh sách ủy viên chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 35 đồng chí.

Đảng ủy Khối tiến hành hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở để tiến hành quán triệt một số nội dung đã được quán triệt tại hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trước đó.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An tham gia ý kiến tại hội nghị liên quan đến chuyển đổi số trong quy trình xuất bản của đơn vị báo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An tham gia ý kiến tại hội nghị liên quan đến chuyển đổi số trong quy trình xuất bản của đơn vị báo. Ảnh: Mai Hoa
Cần có biện pháp cảnh báo, răn đe

Kết luận tại các hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các cấp ủy bám sát chương trình, công tác của tỉnh, của ngành và các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Trọng tâm đổi mới phương thức công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, góp phần khôi phục, thúc đẩy phát triển  kinh tế - xã hội, đầu tư công, có giải pháp quyết liệt, cứng rắn trong thu hồi các dự án treo, chậm tiến độ theo đúng quy định pháp luật…

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, giải pháp công tác xây dựng Đảng; yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy các cấp đã ban hành.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy tăng cường giáo dục tư tưởng, bản lĩnh và có biện pháp cảnh báo, răn đe vi phạm của cán bộ, đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh một số quan điểm, trong đó thực hiện quy hoạch “động” và “mở”; ưu tiên cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đáp ứng đúng xu hướng tỷ lệ người trẻ đông, được đào tạo bài bản, khả năng sáng tạo, đổi mới, cập nhật thông tin tốt hiện nay trong các cơ quan, đơn vị, ngành cấp tỉnh.

Công tác chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 yêu cầu chuẩn bị đẩy đủ nội dung; chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng về nhân sự và tổ chức điều hành nghiêm túc theo đúng điều lệ.

Các đại biểu bỏ phiếu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu bỏ phiếu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả hệ thống chính trị, của người dân, doanh nghiệp.

Với vai trò của Đảng ủy Khối cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, bởi vậy các cấp ủy cần quán triệt để nâng nhận thức, thay đổi tư duy và hành động trong cán bộ, đảng viên, tạo bước chuyển thật sự, nhất là cải cách thủ tục hành chính, đạo đức công vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần lan tỏa đối với các cấp, các ngành trong toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị cán bộ chủ chốt. Ảnh: Mai Hoa 

Về phía Đảng ủy Khối sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số đối với tổ chức, cá nhân; gắn với xử lý, kỷ luật nghiêm trường hợp vi phạm, tạo sự răn đe, chấn chỉnh kịp thời, tạo chuyển động thực chất trong toàn Đảng bộ. Ngoài kiểm tra chuyên đề, Đảng ủy sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất. Đảng ủy Khối cũng sẽ tập trung rà soát, tinh gọn bộ thủ tục hành chính về công tác đảng vụ trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy Khối cũng yêu cầu các cấp ủy cơ sở quan tâm giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên; đưa ra các biện pháp, giải pháp chấn chỉnh thái độ, tác phong làm việc cũng như cảnh báo, răn đe cán bộ, đảng viên vi phạm trong thực thi công vụ và liên quan đến tình trạng đánh bạc bằng công nghệ cao, tham gia vào hoạt động bất động sản, chứng khoán, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Tin mới

Cuộc chạy trốn hơn 10 năm của sát thủ người Nghệ

Cuộc chạy trốn hơn 10 năm của sát thủ người Nghệ

(Baonghean.vn) - Sau khi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh giết người theo "đơn đặt hàng", Nguyễn Văn Sơn đã lẩn trốn trong suốt hơn 10 năm trời. Trở về Việt Nam, tham gia bữa tiệc anh em tổ chức chúc mừng chia tay để đi “trốn tiếp”, Nguyễn Văn Sơn không hề nghĩ rằng đó là bữa tiệc cuối cùng.
Ngộ độc

Điểm tuần: Ngộ độc

(Baonghean.vn) - Luật “An toàn thực phẩm” có đến 13 điều cấm nhưng vẫn cứ có đến hơn 600 học sinh bị ngộ độc. Luật sở hữu trí tuệ nghiêm cấm xâm phạm bản quyền, nhưng các kênh bóng đá lậu vẫn được phát tràn lan. Còn với Ban tổ chức World Cup 2022 thì lại vừa có một lệnh cấm rất oái ăm.
Khó cho phía núi…

Khó cho phía núi…

(Baonghean.vn) - Sáng 23/11, dự buổi làm việc của 2 Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh với UBND tỉnh, để ý phát biểu của vị đại diện Sở Xây dựng. Ông này nêu lên một nghịch lý đang hiện hữu tại các huyện trung du, miền núi.
Vì sao rất nhiều người Mông có tên là Tủa (Tuam/Tuôv)?

Vì sao rất nhiều người Mông có tên là Tủa (Tuam/Tuôv)?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh giao thoa văn hóa toàn cầu, người Mông có thể chọn cho con cái họ những cái tên rất “Việt”, rất “Tây”, nhưng vẫn còn rất nhiều người Mông lựa chọn những cái tên rất “Mông”. Một trong những cái tên được đặt phổ biến nhất trong cộng đồng người Mông là Tủa.
Tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng dự đoán đội vô địch World Cup 2022

Tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng dự đoán đội vô địch World Cup 2022

(Baonghean.vn) - Trước ngày lên đường tập trung đội tuyển Quốc gia Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng chia sẻ về đội bóng mình yêu thích tại World Cup 2022 với Báo Nghệ An. Bên cạnh đó tiền vệ sinh năm 1989 cũng dự đoán đội tuyển “sáng cửa” sẽ lên ngôi ở Giải Vô địch Bóng đá thế giới 2022.
Đưa vụ đông thực sự trở thành vụ sản xuất chính

Đưa vụ đông thực sự trở thành vụ sản xuất chính

(Baonghean.vn) - Là vụ sản xuất quan trọng trong năm, sản xuất vụ đông góp phần quan trọng đảm bảo mục tiêu sản xuất lương thực của Nghệ An, đây còn là vụ sản xuất đem lại thu nhập cao cho nông dân. Đến nay Nghệ An vẫn chưa khai thác hết tiềm năng để thực sự nâng cao được giá trị vụ sản xuất này.
Nghệ An: Thiếu nhân lực vì bác sỹ chưa 'mặn mà' về công tác tại trạm y tế xã

Nghệ An: Thiếu nhân lực vì bác sỹ chưa 'mặn mà' về công tác tại trạm y tế xã

(Baonghean.vn) -  Đây là một trong các phản ánh của cử tri là lãnh đạo, bác sỹ và công nhân viên chức ngành Y tế huyện Nghi Lộc với ĐBQH và HĐND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV và trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra sáng 26/11.