Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI)

(Baonghean.vn)-  Ngày 25/4/2012, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) cho gần 200 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư, Phó bí thư cấp uỷ cơ sở, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Báo cáo viên của Đảng bộ Khối và đội ngũ Báo cáo viên cơ sở; các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở của 71 tổ chức cơ sở trong Đảng bộ Khối và cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

Đồng chí Hồ Phúc Hợp- Tỉnh uỷ viên- Bí thư Đảng uỷ Khối dự và trực tiếp quán triệt Nghị quyết.

 Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Hồ Phúc Hợp trình bày các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Đồng chí Bí thư cũng nhấn mạnh những tồn tại, yếu kém trên 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề cập, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, phương châm; giải pháp và các vấn đề mới trong triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4. Tại lớp học, các đại biểu được xem 2 đĩa CD Bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày.

Dịp này, Đảng ủy Khối đã triển khai Kế hoạch số 42- KH/ĐU ngày 23/04/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy về Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương đảng (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh./.
                                                                                                 

  

 


Hồng Khanh