Đảng Ủy Khối CCQ tỉnh: Sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng

(Baonghean) - Thực hiện Quyết định số 2391-QĐ/T.U của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 15 Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Thực hiện đề án sắp xếp tổ chức cơ sở đảng”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện. Đồng thời tập trung chỉ đạo những đơn vị sáp nhập, chuyển giao, kiểm tra rà soát bổ sung hồ sơ đảng viên; phối hợp với các sở, ban, ngành có đơn vị sáp nhập dự kiến nhân sự nhiệm kỳ 2010-2015.

Đến nay, Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 21 TCCS đảng chuyển từ Thành ủy Vinh về, gồm: 3 đảng bộ cơ sở (Viện Khoa học KT NN Bắc Trung bộ, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Bắc Trung bộ, Đại học Y khoa Vinh) và 18 chi bộ chuyển về các đảng bộ cơ sở; tổ chức chỉ đạo sáp nhập 14 tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối vào các đảng bộ cơ sở.

Sau khi sáp nhập, chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 59 đảng bộ và chi bộ trực thuộc với 3.812 đảng viên.


V.Đ