Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới

(Baonghean.vn) - Sáng 11/8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 70, đây là lớp học thứ 3 được tổ chức trong năm 2018.

Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp.

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới.
Tham gia khóa học có 65 học viên là các đảng viên mới đến từ các cơ sở đảng trực thuộc. Tại đây các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm 10 chuyên đề theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN... 
Đồng chí Thái Khắc Thư – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp phát biểu khai giảng lớp học. Ảnh: Kiều Hưng
 Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Thái Khắc Thư – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp đề nghị các giảng viên bám sát nội dung, yêu cầu của từng chuyên đề, cập nhật, bổ sung những thông tin của tỉnh, của Đảng bộ Khối và các đơn vị trực thuộc để làm rõ hơn các nội dung bài giảng.
Đồng chí cũng yêu cầu các học viên tham gia học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi, thảo luận để nắm chắc những kiến thức lý luận cơ bản; thường xuyên tự nghiên cứu, rèn luyện để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sớm trở thành đảng viên chính thức để góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.