Đảng ủy Khối doanh nghiệp quán triệt và triển khai NQTƯ 4 (Khóa XI)

(Baonghean.vn) - Sáng nay 25/4, tại TP. Vinh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) cho các bí thư, phó bí thư, báo cáo viên, chủ tịch HĐQT, giám đốc các đảng bộ, công ty trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì trựuc tiếp quán triệt và triển khai học tập Nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lại bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4. Sau đó, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Nhị, Bí thư Đảng ủy khối quán triệt Nghị quyết Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại năm 2020”. Buổi chiều, lãnh đạo Đảng uỷ triển khai Kế hoạch và Hướng dẫn của Đảng ủy Khối doanh nghiệp về tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; xem đĩa VCD kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4.


P.V