Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo Bác

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên cần xác định học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, bằng những hành động cụ thể, hàng ngày để tạo sự lan tỏa tích cực, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo Bác ảnh 1

Sáng 18/6, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay”; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 65 điểm cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với gần 6.000 cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia.

Học tập và làm theo Bác làm việc làm thường xuyên

Thời gian qua, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa, hướng dẫn các nội dung thực hiện thiết thực, phù hợp với loại hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Đặc biệt, Đảng uỷ Khối ban hành nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo Bác ảnh 2

GS.TS. Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp quán triệt chuyên đề năm 2022. Ảnh: Mai Hoa

Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng gắn thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII); Đề án số 07 của Tỉnh ủy Nghệ An về “Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên”; Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”…

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở chia sẻ, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, các mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác trên trang thông tin điện tử của cơ sở, mạng xã hội cá nhân.

Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo hiệu ứng tốt trong cán bộ, đảng viên, người lao động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối. Từ năm 2016 đến nay, qua các đợt biểu dương điển hình học tập và làm theo Bác, đã có 27 tập thể và 167 cá nhân được biểu dương.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo Bác ảnh 3

Cán bộ, đảng viên, người lao động các doanh nghiệp trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đề cao phẩm chất đạo đức cách mạng người cán bộ

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS. Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt một số nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”.

Thông qua những câu chuyện về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS. Hoàng Chí Bảo đã truyền tải nhiều tư tưởng, đạo đức, phong cách vĩ đại, độc đáo của Người.

GS. Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh tư tưởng của Người về cán bộ và công tác cán bộ: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy, toàn bộ máy cũng tê liệt”.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo Bác ảnh 4

Cán bộ, đảng viên, người lao động các doanh nghiệp trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Yêu cầu đối với cán bộ theo tư tưởng của Hồ Chí Minh phải có đức và tài, “đức phải có trước tài” và đức là gốc: “Có tài phải có đức, có tài không có đức, tham ô hủ hoá có hại cho Nhà nước. Có đức không có tài, như ông Bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”.

Phẩm chất quan trọng của cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt phải cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; khiêm nhường, hy sinh, nêu gương, quang minh chính đại; khắc phục các “căn bệnh” hình thức, ba hoa, hô hào khẩu hiệu, làm việc qua loa, lời nói không đi đôi với làm, chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, chủ quan, tự mãn, quan liêu, xa rời quần chúng, mệnh lệnh cứng nhắc...

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo Bác ảnh 5

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

GS.TS. Hoàng Chí Bảo cũng nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, sử dụng cán bộ và chăm lo cho đội ngũ cán bộ… đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Nhấn mạnh việc đào tạo, giáo dục cán bộ; trong đó đề cao việc tự học, trau dồi của cán bộ và giúp đỡ lẫn nhau trong đội ngũ: Chủ dạy cho thợ, người biết dạy cho người chưa biết, người biết nhiều dạy cho người biết ít. Gắn với đào tạo là chú trọng khâu kiểm tra, giám sát để con người không hư hỏng thông qua giáo dục thường xuyên, làm gương, nêu gương và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý….

Lựa chọn và lan toả những việc làm cụ thể

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An khẳng định: Việc học tập và làm theo Chuyên đề năm 2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động có cơ hội học tập, nắm vững, làm sâu sắc thêm nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ đó, hiểu rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ học tập, làm theo để xây dựng đội ngũ cán bộ trong toàn Đảng bộ Khối thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, làm động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng Nghệ An thành tỉnh khá khu vực phía Bắc, như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo Bác ảnh 6

Đồng chí Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc việc quán triệt, triển khai và thực hiện Chuyên đề năm 2022 cụ thể, thiết thực. Ảnh: Mai Hoa

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc, sau hội nghị này triển khai kế hoạch và hướng dẫn của Đảng uỷ Khối về quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề năm 2022 bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả.

Gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo; lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với từng đơn vị, từng nhiệm vụ.

Đồng chí nhấn mạnh, cần xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, hàng ngày để tạo sự lan toả tích cực thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung phát triển ngành Công Thương theo hướng hiện đại, lan tỏa tới các ngành khác

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung phát triển ngành Công Thương theo hướng hiện đại, lan tỏa tới các ngành khác

(Baonghean.vn) - Làm việc với Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu ngành bám sát kịch bản tăng trưởng của năm 2023 để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/6

(Baonghean.vn) - Trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết các khó khăn trong việc cung ứng điện; Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam… là những thông tin nổi bật ngày 7/6. 
Ngoại trưởng Đức: Nhiều người hỏi 'Ukraine nằm ở đâu'

Ngoại trưởng Đức: Nhiều người hỏi 'Ukraine nằm ở đâu'

(Baonghean.vn) - Ngày 6/6, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thừa nhận, nhiều quốc gia trên thế giới không cùng quan điểm với phương Tây về cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, bà thậm chí còn bị đặt câu hỏi Ukraine nằm ở đâu trong các chuyến thăm ngoại giao của mình.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thí điểm cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số qua tổng đài

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thí điểm cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số qua tổng đài

(Baonghean.vn) - Nhằm tiếp tục cung cấp thêm lựa chọn, tiện ích cho người sử dụng ứng dụng VssID và thay thế cho phương thức nhắn tin đến đầu số 8079 để cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội (gọi tắt là tài khoản VssID).
Đại hội Công đoàn huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra nhiều giải pháp đảm bảo lợi ích người lao động

Đại hội Công đoàn huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra nhiều giải pháp đảm bảo lợi ích người lao động

(Baonghean.vn) - Ngày 6 và 7/6, Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn tổ chức Đại hội Công đoàn lần X nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 186 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên công đoàn thuộc 121 công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.
Hoàng Mai

Thị xã Hoàng Mai ra quân hưởng ứng Tháng Phòng, chống ma túy

(Baonghean.vn) - Theo Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Lê Trường Giang, nếu các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân thị xã Hoàng Mai cùng chung tay góp sức, cùng thể hiện quyết tâm bằng những hành động cụ thể, thiết thực thì thị xã Hoàng Mai sẽ ngăn chặn và dần đẩy lùi được tệ nạn ma túy.
Xây dựng huyện Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững

Xây dựng huyện Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn (1822-2022), 60 năm ngày tách lập huyện (1963-2023), huyện đã triển khai phong trào thi đua “Tất cả vì quê hương Anh Sơn giàu đẹp”, qua đó, tạo động lực, khí thế mạnh mẽ, lôi cuốn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.
BPTV công bố giải Bình Phước marathon lần thứ I, năm 2023

BPTV công bố giải Bình Phước marathon lần thứ I, năm 2023

Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao và tìm kiếm, phát triển tài năng cho môn điền kinh nước nhà, đồng thời tạo cơ hội quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) tổ chức giải Bình Phước marathon lần thứ I, năm 2023.