Đảng ủy QK4: Bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(Baonghean.vn) - Ngày 8/7/2014, dưới sự chủ trì của Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức hội nghị lần thứ 9 (Khóa IX) bổ sung nhiệm vụ chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban thường vụ giữa 2 kỳ họp Đảng ủy Quân khu 4 và dự thảo Bổ sung nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.  

Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Đảng ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2014, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bám sát tình hình thực tiễn, tích cực chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Các cơ quan, đơn vị có bước phát triển tương đối đồng đều. Cấp ủy, chính quyền các tỉnh đã thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng công tác quốc phòng, Quân sự địa phương vững mạnh. Tình hình Lực lượng vũ trang Quân khu ổn định. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có thái độ trách nhiệm tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đảng ủy Quân khu 4 năm 2014 đã xác định, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, 11 chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và công tác xây dựng Đảng bộ.

Đình Thái