Đảng ủy Quân khu 4: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 23/7, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX (2010 - 2015). 
 
Trung tướng Võ Văn Liêm, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Quân ủy Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.
 
Trong nhiệm kỳ (2010 - 2015), công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng được các cấp trong Đảng bộ Quân khu 4 quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. 
 
Toàn cảnh hội nghị.
Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân khu 4 đã kiểm tra, giám sát được trên 2.790 tổ chức đảng và gần 27.990 đảng viên. Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đã kiểm tra 28 tổ chức đảng, phát hiện 260 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đã xử lý kỷ luật 25 đảng viên. 
 
Kết quả đó đã góp phần chủ động đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Trung tướng Võ Văn Liêm, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị
Thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng ủy Quân khu 4 tiếp tục đổi mới, thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát theo quan điểm "Giám sát phải mở rộng", "Kiểm tra phải có trọng tâp, trọng điểm", góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
      Trần Dũng 
 (THQK4)