Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI)

(Baonghean.vn) - Sáng nay 25/3, Đảng ủy – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương (khoá XI); học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; quán triệt nội dung ứng dụng phát triển công nghệ thông tin và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong Quân đội.
 
Dự hội nghị có đại diện Phòng Tuyên huấn – Cục Chính trị Quân khu 4, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, cán bộ chủ chốt của Ban chỉ huy quân sự 20 huyện, thành thị và toàn bộ cán bộ nhân viên cơ quan Bộ chỉ huy. 
 
Hội nghị nghe các đồng chí trong Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai 2 Nghị quyết và 3 kết luận Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá XI gồm: Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kết luận về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2013.Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã quán triệt, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”.  
Cũng tại Hội nghị này, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã được nghe Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Quốc phòng giới thiệu nội dung "Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong Quân đội".
 
Sau hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI và chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 rộng khắp trong toàn cán bộ, đảng viên, đoàn viên các cơ quan, đơn vị trực thuộc.


Trọng Kiên (Bộ CHQS tỉnh)