Đảng viên gương mẫu, nhân dân đồng thuận

(Baonghean) - Trong những năm qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thành phố Vinh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thành tựu này ngoài sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, thì các cấp ủy đảng ở 9 xã ngoại thành đóng vai trò quan trọng.

Ở Thành phố Vinh, việc xây dựng nông thôn mới (NTM) được các cấp ủy đảng, chính quyền 9 xã ngoại thành xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng xuyên suốt. Từ tháng 1/2011, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với đề án phát triển nông nghiệp ngoại thành, giai đoạn 2011 - 2020. Với mục tiêu đến năm 2015, Thành phố Vinh có 6 xã phải đạt chuẩn NTM và đến năm 2018, cả 9 xã của thành phố phải hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, trong từng giai đoạn, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng xã và đảng ủy 9 xã đều xây dựng Nghị quyết chuyên đề “Tập trung sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng NTM”. Các đảng ủy giao cho các chi bộ và đoàn thể triển khai cụ thể nghị quyết, rà soát các tiêu chí chưa đạt để tập trung vận động nhân dân thực hiện. 
Thu hoạch rau vụ hè thu ở xóm Trung Mỹ, xã Hưng Đông (TP. Vinh).
Năm 2011, bước vào xây dựng NTM, xã Nghi Liên còn 6 tiêu chí, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhiều nghị quyết chuyên đề được ban hành và giao cho mỗi tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền đẩy mạnh đến mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thông suốt chủ trương xây dựng NTM. Đồng chí Lê Văn Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã xây dựng lộ trình với các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm đứng mũi chịu sào thực hiện các phần việc liên quan. Toàn xã đã huy động nội lực đạt gần 29 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 35.500 ngày công, hiến 5.500m2 đất”. Nhờ vậy, đến tháng 6/2014, Nghi Liên là xã đầu tiên của Thành phố Vinh hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia xây dựng NTM.
 
Với phương châm “Cán bộ, đảng viên bắt tay làm trước để người dân học tập noi theo”, hơn 5.000 đảng viên của 9 xã ngoại thành đã gương mẫu, đi đầu thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng NTM. Nhất là trong việc giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường, đóng góp ngày công để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Sau 5 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, nhân dân thành phố đã đóng góp 160 tỷ đồng, hơn 69.000 ngày công và hiến gần 45.000m2 đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng hệ thống kênh mương, thủy lợi và các cơ sở vật chất văn hóa. Nhiều xã nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng và gương mẫu thực hiện của đảng viên nên quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của quê hương, tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, tự tháo dỡ tường rào, công trình dân sinh, đóng góp tiền của, công sức để xây dựng NTM.
 
Qua trao đổi, đồng chí Trần Anh Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông khẳng định: “Trong mỗi buổi họp của các chi bộ cơ sở, những tiêu chí của chương trình xây dựng NTM luôn trở thành nội dung chính để bàn bạc, thảo luận, nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp với đặc thù của địa phương để lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả. Nhờ xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng NTM nên sau 4 năm thực hiện, Hưng Đông huy động người dân đóng góp được 28,5 tỷ đồng, hiến 7.524m2 đất xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa”. Với những nỗ lực đó, Hưng Đông trở thành 1 trong 3 xã về đích NTM trong năm 2014.
 
Từ việc nêu cao trách nhiệm của đảng viên, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân nên 9 xã ngoại thành của Thành phố Vinh đã nỗ lực phấn đấu để rút ngắn thời gian hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM trước thời hạn. Các hoạt động xây dựng NTM đã tác động tích cực nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của các xã, bắt nhịp nhanh cùng tốc độ đô thị hóa của các phường nội thành. Điển hình như xã Hưng Lộc, mặc dù xuất phát điểm năm 2011, xã còn 10 tiêu chí chưa đạt; nhưng sau 4 năm thực hiện, 19 tiêu chí xây dựng NTM đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã hoàn thành trước thời hạn 1 năm.
 
Từ sự thay đổi cách nghĩ, cách làm trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân của các xã ngoại thành. Hiện Đảng bộ, chính quyền Thành phố Vinh đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM ở 6 xã còn lại, gồm: Hưng Hòa, Nghi Kim, Nghi Phú, Hưng Chính, Nghi Ân và Nghi Đức; hiện có 3 xã là Hưng Chính, Hưng Hòa và Nghi Phú đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, đang rà soát để đề nghị tỉnh công nhận trong năm 2015; các xã khác đã đạt từ 14 đến 17 tiêu chí. 
 
Với việc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, các xã ngoại thành đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, góp phần tích cực cùng đảng bộ và nhân dân toàn thành phố, xây dựng Thành phố Vinh phát triển toàn diện, bền vững, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung bộ.
 
Bài, ảnh:  Thanh Tâm