Đảng viên người Nghệ

- Là người Nghệ, ông tự hào về quê hương điều gì nhất?
 
- Quê hương mình có nhiều điều tự hào lắm. Là quê hương của Bác Hồ kính  yêu, quê hương của các danh nhân nổi tiếng, quê hương của Xô Viết Nghệ - Tĩnh anh hùng. Từ ngày có Đảng, quê mình có thêm niềm tự hào về những đảng viên người Nghệ.
 
 - Đảng viên người Nghệ cũng như những đảng viên khác, có gì mà tự hào?
 
- Trong phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh năm 1930 - 1931, đảng viên người Nghệ đi đầu cả nước, giương cao cờ đỏ búa liềm xông ra giữa trận tiền khiến quân thù khiếp đảm. Trong các nhà tù đế quốc, đảng viên người Nghệ kiên cường, gan góc không khuất phục trước những đòn tra tấn dã man của quân thù. Biết bao tấm gương cộng sản kiên trung là đảng viên người Nghệ. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ, đảng viên người Nghệ có mặt trên khắp các chiến trường, góp phần xương máu làm nên những chiến công hiển hách. Suốt chặng đường lịch sử 85 năm Đảng ta đồng hành cùng dân tộc, ở đâu gian khổ khó khăn là ở đó có đảng viên người Nghệ. 
 
- Trong sự nghiệp đổi mới, đảng viên người Nghệ có giữ được vai trò tiên phong như trước đây?
 
- Bước vào thời kỳ đổi mới, với sự phát triển của kinh tế thị trường, đời sống xã hội có những biến đổi sâu sắc, có người năng động thích ứng kịp với kinh tế thị trường nên phát huy vai trò rất tốt. Nhưng có người chậm tiếp thu cái mới đã trở thành bảo thủ, trì trệ. Thậm chí có người bộc lộ tư tưởng hẹp hòi, níu kéo.
 
- Vậy làm thế nào để tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đảng viên người Nghệ?
 
- Quan trọng nhất là phải đổi mới công tác tư tưởng cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Phải làm cho mỗi đảng viên người Nghệ hiểu được sứ mệnh lịch sử của mình trong sự nghiệp đổi mới. Phát huy tinh thần kiên trung là cần thiết, nhưng cần thiết hơn là đảng viên người Nghệ phải tự đổi mới tư tưởng và trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường. 
 
- Những điều ông nói rất chí lý. Ôn lại lịch sử 85 năm đấu tranh của Đảng, chúng ta không chỉ tự hào với quá khứ mà phải thấy rõ trách nhiệm của đảng viên trong giai đoạn hiện nay và cả chặng đường kế tiếp. 
 
Trần Hồng Cơ