#đảng viên nơi cư trú

5 kết quả

Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú

Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú

(Baonghean.vn) - Trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú được cụ thể hoá bằng 7 nhiệm vụ tại Quy định số 213 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn đảng viên ít tham gia sinh hoạt và các phong trào ở khu dân cư, thậm chí việc lấy giấy nhận xét chi uỷ nơi cư trú cũng còn nhờ người thân đến bí thư chi bộ xin xác nhận.
Để đảng viên thực sự gắn bó với nơi cư trú

Để đảng viên thực sự gắn bó với nơi cư trú

(Baonghean.vn) - Việc theo dõi, quản lý đảng viên nơi cư trú thiếu thường xuyên, chặt chẽ sẽ không phát huy được tính tích cực, chủ động, hiệu quả sự đề xuất, hiến kế, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp của đảng viên nơi cư trú – một nguồn lực trí tuệ quan trọng của địa phương...
Đồng hành với việc khối, xóm

Hơn 500 đảng viên ở cơ quan, phường, xã ở TP Vinh về sinh hoạt tại cơ sở và hiệu quả bước đầu

(Baonghean) - Khi giải tán chi bộ ở cơ quan, xã, phường, có 519 đảng viên tại thành phố Vinh được giao nhiệm vụ sinh hoạt Đảng ở các chi bộ khối, xóm. Thực hiện mô hình này, cho thấy trách nhiệm của đảng viên được tăng lên khi gắn với cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra ở khối, xóm.
Hiệu quả quản lý 'đảng viên 76' ở Quang Thịnh

Hiệu quả quản lý 'đảng viên 76' ở Quang Thịnh

(Baonghean.vn) - Thực hiện Quy định số 76 của Bộ Chính trị về việc đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, những năm qua Chi bộ khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa) đã chỉ đạo chi bộ đảng nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên đương chức.