Đánh cá trên sông Nậm Nơn

(Baonghean) - Từ khi dòng Nậm Nơn được ngăn lại phục vụ cho công trình Thủy điện Bản Vẽ, nghề đánh bắt cá của người dân Mỹ Lý (Kỳ Sơn) trở nên nhộn nhịp hơn, hiệu quả hơn nhờ lượng cá dồi dào.
 
Hoạt động đánh bắt cá chủ yếu là của bà con người Kinh và người Thái ở một số bản như Hoa Lý, Xiềng Tắm, Yên Hòa và Xốp Tụ… Thời gian gần đây, tính “chuyên nghiệp” trong đánh bắt cá của bà con đã được nâng cao. Tuy vậy, điều đáng quan tâm là một số loài cá mang lại giá trị cao như lệch, lăng, mát… đang ngày càng cạn kiệt. Cá đánh bắt được, các thương lái đến tận nơi thu mua và mang đi các nơi khác bán…
Những “ngôi nhà di động” phục vụ làm nghề.
Đóng thuyền.
Có nhiều cheo lưới rộng, dài.
Đan vợt.
Thương lái vận chuyển cá đi tiêu thụ.
Mua bán cá.
Rũ lưới.

Hồ Phương