Đánh giá hoạt động đào tạo nghề và bồi dưỡng cán bộ quản lý

(Baonghean.vn) - Ngày 25/7, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về Kinh tế tập thể.Các đại biểu dự Hội nghị.

6 tháng đầu năm, vượt lên nhiều khó khăn, các HTX trên địa bàn đã cố gắng duy trì hoạt động, ổn định sản xuất. Báo cáo của Liên minh HTX cho thấy: Trên địa bàn có 2870 HTX và tổ hợp tác, 864 HTX. Các HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn đã tập trung làm dịch vụ nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Các HTX phi NN đã cố gắng liên kết tìm thị trường, làm bà đỡ trong tiêu thụ sản phẩm của HTX. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Liên minh HTX đã mở được 32 lớp, đào tạo nghề cho hơn 900 lao động ở HTX, đã bồi dưỡng hơn 500 lượt cán bộ quản lý HTX. Bên cạnh đó đã tư vấn, hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho hàng trăm HTX.

Liên minh HTX cũng đã báo cáo tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về Kinh tế tập thể.Tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị có thành tích xuất sắc là Công ty CP thủy sản Vạn phần Diễn Châu và HTX Thắng Lợi - YênThành.Các đơn vị được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tại Hội nghị,  2 đơn vị thuộc Liên minh HTX Nghệ An là Công ty CP Thủy sản Vạn phần Diễn Châu, huyện Diễn Châu và HTX Thắng Lợi, huyện Yên Thành được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong năm 2012. 3 tập thể và 15 cá nhân thuộc Liên minh HTX tỉnh Nghệ An được tặng bằng khen của UBND tỉnh. UBND tỉnh cũng tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 10 tập thể thuộc Liên minh HTX tỉnh Nghệ An.


Tin, ảnh: Châu Lan