Đánh giá sau dự án cải thiện điều kiện sống nông thôn huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Chiều 9/10, UBND tỉnh làm việc với Công ty Octavia Japan Ltd do ông Kennichi Inazwa – làm trưởng đoàn để thực hiện đánh giá hậu kỳ Dự án Cải thiện điều kiện sống nông thôn tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT, KH&ĐT, UBND huyện Nam Đàn.
 
Dự án Cải thiện điều kiện sống nông thôn tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An  bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản. Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực sản xuất nông nghiệp, tạo ra giao thông thuận tiện, tăng số lượng gia đình được sử dụng điện tại huyện Nam Đàn. Qua việc cải tạo hệ thống thủy lợi, cải thiện đường nông thôn và mở rộng điện khí hóa nông thôn. Tổng kinh phí của Dự án là 1.328 triệu yên; Trong đó, 1.301 triệu yên là vốn Nhật Bản; 3.226 triệu VNĐ vốn đối ứng của Việt Nam
 
Theo đánh giá của huyện Nam Đàn, dự án đã cải thiện cơ bản hệ thống giao thông trong huyện, cấp điện sinh hoạt cho vùng đồi núi, cải thiện nước tưới cho vùng Năm Nam. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Công ty Octavia Japan Ltd mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn khảo sát các công trình thuộc dự án và lắng nghe ý kiến của người dân địa phương là những người trực tiếp hưởng lợi từ dự án để tìm hiểu về hiệu quả của dự án. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các kết quả của dự án mang lại cho địa phương. Đối với các đề xuất của đoàn, đồng chí giao các sở, ngành liên quan và UBND huyện Nam Đàn làm việc trực tiếp với đoàn, dẫn đoàn đi điều tra, khảo sát, đánh giá kết quả.
 
 
 
Anh Tuấn