Danh sách 63 chủ tịch UBND tỉnh, Thành phố

Nhiều địa phương trong cả nước vừa tiến hành bầu người đứng đầu chính quyền nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự của 63 tỉnh, TP trực thuộc trung ương.

Theo Pháp luật TPHCM