Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy Thái Hòa điều hành phần bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở đề án nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị, tại Đại hội các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả, Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Thị  ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa III đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa khóa III đã bầu đồng chí Phạm Tuấn Vinh tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thị ủy; bầu các đồng chí: Trần Khánh Sơn và Phạm Chí Kiên giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Thị ủy Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Danh sách Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025: