Danh sách đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đã hy sinh, từ trần

(Baonghean) - Danh sách đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng  từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đã hy sinh, từ trần

Biểu 02, đợt 14(Tổng số 12 người)