Danh sách một số đơn vị nợ Bảo hiểm xã hội kéo dài

(Baonghean) - Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông báo Danh sách một số đơn vị nợ kéo dài, bao gồm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và lãi chậm đóng (Số liệu tính đến ngày 30/11/2017).

Danh sách một số đơn vị nợ BHXH kéo dài (Số liệu tính đến ngày 30/11/2017)

BHXH NGHỆ AN