Đáp án môn Toán Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi Toán gồm 50 câu, phần kiến thức trọng tâm rơi vào lớp 12, câu hỏi thực tiễn chiếm số ít.

Đề thi chính thức môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

 
 
 
 
Đáp án đề thi môn Toán

Đáp án đề thi môn Toán.