#đất liền

3 kết quả

Đưa Xuân sớm tới nhà giàn

Đưa Xuân sớm tới nhà giàn

(Baonghean) - Mùa Xuân ở Nhà giàn DK1 được đánh dấu bằng những chuyến quà Tết từ đất liền gửi tặng. Những ngày đầu năm mới 2017, quân cảng Chi đội Kiểm ngư số 2 nhộn nhịp hẳn. Phía đầu sân cảng, 2 chiếc xe tải chở đầy ắp hàng, quà tết của quân dân cả nước gửi tặng được các chiến sỹ bốc dỡ chuyển xuống tàu. Một tốp chiến sỹ trẻ hồ hởi vác cành mai vàng đi trên cầu cảng. Trên boong tàu, các thủy thủ chằng bạt, xếp rau xanh, kiểm tra hàng quà lần cuối trước giờ tàu xuất phát.
Đảo xa - đất liền cùng thi đua

Đảo xa - đất liền cùng thi đua

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, từ đất liền đến đảo xa đều hướng về Đại hội lần thứ XII của Đảng bằng những việc làm thiết thực. Toàn quân chủng dấy lên Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, lập công dâng Đảng” với quyết tâm cao nhất, nêu cao ý thức tự lực tự cường, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.