Đấu tranh chống các hành vi buôn bán, sử dụng các loại pháo dịp Tết Nguyên đán

(Baonghean.vn) - Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị số 406/CT-TTg, ngày 08/8/1994 cùa Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; Chi thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tuớng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đảm bảo cho nhân dân vui Tết, đón Xuân Bính Thân năm 2016 an toàn, lành mạnh.

2. Chấn chỉnh khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về pháo. Phấn đấu làm giảm cơ bản tình trạng sản xuất, buôn bán, tàng trừ, vận chuyên và sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

II. TUYẾN, ĐỊA BÀN, ĐỔI TƯỢNG TRỌNG ĐIẾM

1. Tuyến, địa bàn

- Tuyến biển: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Thị xã Cửa lò, Thị xã Hoàng Mai.

- Tuyến đường bộ: Quốc lộ 1A, 7A, 46, 48, đường Hồ Chí Minh.

- Tuyến đường sắt qua địa bàn Nghệ An.

- Tuyến biên giới: Cửa khẩu Nậm Cắn, Thanh Thuỷ, các đường tiểu ngạch.

- Địa bàn: 21/21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh.

2. Đối tượng

- Các đối tượng hoạt động trong các đường dây, ổ nhóm buôn bán trái phép các loại pháo.

- Các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. 

- Số đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ở các trường học có biểu hiện mua bán, sử dụng pháo.

- Các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện trên đường bộ, đường thủy, đường sắt có hành vi vận chuyển pháo.

III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

1. Cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp đưa công tác phòng chống pháo là một trong những nội dung quan trọng cần tập trung chi đạo thường xuyên ở đơn vị, địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống các hành vi vi phạm về pháo, nhất là Chỉ thị số 406/CT - TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; Chỉ thị số 902/CT- TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Nghị định số 36/2009/NĐ - CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Thông tư số 06 ngày 25/12/2008 của Liên ngành giữa Công an - Viện kiểm sát - Toà án về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo; Chỉ thị số 13/CT- UBND ngày 06/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về “mở cuộc vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, pháo, công cụ hỗ trợ” trên địa bàn Nghệ An.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trừ, vận chuyển, sử dụng các loại pháo sâu rộng trong nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, trong đó chú trọng tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động tại các địa bàn, khu dân cư trọng điểm, các trường học...; đồng thời, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm về pháo.

3. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức cho cán bộ, công chức trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức đoàn thể, các hộ dân ký cam kết tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Thông báo công khai những đối tượng vi phạm về pháo trong năm 2015 đến cơ quan, đơn vị công tác, chính quyền nơi cư trú và trên các phương tiện thông tin.

4. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, kịp thời phát hiện, bắt giữ, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm về pháo, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kịp thời đưa ra truy tố, xét xử lưu động một số vụ án điển hình nhằm giáo dục răn đe, phòng ngừa chung.

5. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp kiểm tra hành chính các trung tâm thương mại, chợ, đại lý bán sỷ, bán lẻ tạp hóa, các điểm tập kết chờ bến xe, nhà ga, cảng biển, cửa lạch...nhằm phát hiện, thu giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đổi tượng vi phạm về pháo.

6. Bảo vệ an toàn các hoạt động bắn pháo hoa được nhà nước cho phép theo quy định tại Điêu 7, Điều 8 - Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Kiên quyết loại trừ các trường hợp lợi dụng việc bắn pháo hoa để sản xuất và sử dụng trái phép các loại pháo. Kiểm soát chặt chẽ và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp lợi dụng các sản phẩm, như: pháo hoa lễ hội, pháo trang trí, các sản phẩm phát tín hiệu ánh sáng, màu sắc, âm thanh dùng trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ không gây tiếng nổ...

7. Tập trung kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, tuyến biển (nhất là tại các cảng, cửa lạch, cửa khẩu, đường tiểu ngạch), tại các khu vực nhà ga, bến xe, các trung tâm thương mại, chợ, khu vực kinh doanh mua bán tập trung đông người để phát hiện, xử lý, ngăn chặn hoạt động nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan tỉnh, Chi cục quản lý thị trường tỉnh, các địa phương điều tra, triệt phá các đường dây, ổ nhóm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Lập hồ sơ đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo.

- Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát vũ trang, tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kiểm tra, kiểm soát hành chính tại các nhà ga, bến tàu, bến xe, trung tâm thương mại, chợ để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo.

- Phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị liên quan bảo vệ an toàn các hoạt động bắn pháo hoa theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định 36/2009/NĐ-CP cùa Chính phủ được Nhà nước cho phép.

- Chủ trì giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và làm tốt công tác tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy theo quy định. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình các đơn vị, địa phương thực hiện kém hiệu quả.

- Lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho các ngành chức năng thực hiện kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với lực lượng Hải quan, Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát, giám sát các đối tượng, phương tiện thường xuyên qua lại khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển để phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng vận chuyển, nhập lậu các loại pháo qua biên giới, cửa khẩu, đường biển.

3. Bộ Chi huy Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ an toàn các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa. Phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo; quản lý tốt các loại vũ khí, vật liệu nổ theo chức năng.

4. Cục Hải quan tỉnh

Chủ trì, phối hợp lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm tra, giám sát khu vực cửa khẩu, cảng biển; chủ động phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hoạt động nhập khẩu trái phép các loại pháo.

5. Sở Công Thương

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp lực lượng Công an các cấp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát trên tuyến vận chuyển hàng hoá các cơ sở kinh doanh, các chợ, trung tâm thương mại... để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ các loại pháo.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cấm pháo cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên và ký cam kết không vi phạm các quy định về cấm sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

- Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến pháo, đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua, hạnh kiểm trong các trường học.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 406/CT-TTg, Chỉ thị 902/CT- TTg Nghị định số 36/2010/NĐ-CP của Chính phủ về cấm các hành vi sản xuất buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo; Thông tư số 06 ngày 25/12/2008 cùa Liên ngành giữa Công an - Viện kiểm sát - Toà án về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép pháo nổ, thuốc pháo, Chỉ thị số 13/CT- UBND ngày 06/4/2011 và Kế hoạch 396/KH-UBND-NC ngày 01/8/2012 của UBND tỉnh về “Tổng kiểm tra và mở cuộc vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo".

     - Xây dựng các phóng sự về gương "người tốt, việc tốt", các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo; đưa tin kịp thời các vụ án điển hình để tuyên truyền, răn đe tội phạm.

8. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh

Phối hợp với lực lượng Công an chọn các vụ án điểm liên quan đến pháo kịp thời đưa ra truy tố, xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm, nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm.

9. Đề nghị Tỉnh đoàn

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý pháo trong nhân dân. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết không tham gia hoặc thực hiện các hành vi vi phạm về pháo.

10. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Thường xuyên giáo dục con em và vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất, sử dụng trái phép các loại pháo, đặc biệt không đốt pháo trong đêm Giao thừa Tết Bính Thân 2016.

11. Đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh

Tăng cường chỉ đạo các tổ chức thành viên và các địa phương tổ chức cuộc vận động toàn dân ký cam kết không vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý pháo, chủ động phát hiện, đấu tranh, tố giác các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo gắn với các cuộc vận động lớn về phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo An ninh - Quốc phòng.

12. UBND các huyện, thành, thị

- Triển khai toàn diện các giải pháp tại mục III, kế hoạch này.

- Có kế hoạch huy động cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Trong đó cần phân công nhiệm vụ quản lý địa bàn và gắn trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, thủ trưởng các ngành, cơ quan chức năng trên địa bàn.

Tổ chức hội nghị với thành phần gồm: Trưởng các ngành liên quan, trường học và lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền cấp xã, khối xóm để triển khai các nội dung liên quan đến công tác phòng chống các hành vi vi phạm về pháo. Tổ chức ký cam kết giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành, địa phương và gia đình gắn với các hình thức kiểm điểm trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình phức tạp về pháo, nhất là đốt các loại pháo trong đêm giao thừa.

Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức tuyên truyền, vận động, tập trung kiểm tra tận các gia đình, khối xóm để vận động nhân dân giao nộp các loại pháo. Tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về pháo.

(Địa phương nào để xảy ra phức tạp về tình trạng nhập lậu, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo mà không có giải pháp mạnh, nhằm ngăn chặn thì đồng chí Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện Kế hoạch từ ngày 30/9/2015 đến 01/03/2016 và chia làm 02 đợt

- Đợt 1: Từ ngày 30/9/2015 đến ngày 31/12/2015.

- Đợt 2: Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/03/2016.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, ƯBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, gửi kế hoạch về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/9/2015. Báo cáo kết quả sơ kết đợt 1, tổng kết thực hiện kế hoạch và các vụ việc đột xuất gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp.

3. Kinh phí đảm bảo

- Cấp tỉnh: Trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện.

- Cấp huyện: UBND các huyện, thành, thị cân đối ngân sách địa phương phục vụ thực hiện kế hoạch.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Phòng Tham mưu Công an tỉnh: ĐT 0383. 839.141 hoặc 0383.839.999) để được hướng dẫn./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

LÊ XUÂN ĐẠI

Tin mới

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tổ chức tri ân người hâm mộ Việt Nam; Hoàng Anh Gia Lai chính thức thông báo có thể nghỉ chơi V-League 2023

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tổ chức tri ân người hâm mộ Việt Nam; Hoàng Anh Gia Lai chính thức thông báo có thể nghỉ chơi V-League 2023

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tổ chức tri ân người hâm mộ Việt Nam; Hoàng Anh Gia Lai chính thức thông báo có thể nghỉ chơi V-League 2023; Lý do Man City để Joao Cancelo gia nhập Bayern Munich... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Ghi trên đường Đào Tấn

Ghi trên đường Đào Tấn

(Baonghean.vn) - Trên đường Đào Tấn, những di tích lịch sử như Hào thành, cửa Tả, cửa Hữu… cùng hệ thống bảo tàng còn nguyên đó. Nhưng nay, khi các cơ sở kinh doanh dày thêm, đặc biệt, khi phố ăn đêm được biết đến như một trung tâm ẩm thực thì “nét cổ xưa trong lòng phố thị” đã có phần suy giảm.
Nghệ An: Người dân làm hộ chiếu online tăng cao

Nghệ An: Người dân làm hộ chiếu online tăng cao

(Baonghean.vn) - Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An đã đưa vào sử dụng có hiệu quả Chương trình tiếp nhận, quản lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên nền Internet.
Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh Thành Chung

Rà soát, chuẩn bị lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn

(Baonghean.vn) -  Lễ phát động dự kiến được tổ chức vào ngày 04/02/2022, tại thành phố Vinh, với sự tham gia của đông đảo các đại biểu Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/1

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/1

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1/2023; Miền núi cao Nghệ An nhiệt độ hạ thấp xuống 1 độ C; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng từ nhu cầu chi tiêu dịp Tết Nguyên đán 2023… là những thông tin nổi bật ngày 30/1
Nghệ An: Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp

Nghệ An: Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp

(Baonghean.vn) -Đó là một trong những nội dung Báo cáo của Tổ công tác 2416 (Tổ công tác được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2416/QĐ-UBND đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài) về nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2023.
UBND tỉnh Nghệ An thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

UBND tỉnh Nghệ An thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2023, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành của Nghệ An cần nhìn nhận đúng tình hình thực tế, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, cùng nhau gánh vác và chia sẻ trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
Nghỉ học

Các trường học vùng cao Nghệ An chủ động giải pháp 'gọi' học trò trở lại lớp sau Tết

(Baonghean.vn) - Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài gần 2 tuần, học sinh Nghệ An nói riêng đã trở lại trường học để bắt đầu học kỳ mới. Thời điểm này, việc duy trì nề nếp học tập cũng đã được các nhà trường quan tâm, hạn chế cao nhất tình trạng học sinh bỏ học nhất là ở vùng cao.
Miền núi cao Nghệ An nhiệt độ hạ thấp xuống 1 độ C

Miền núi cao Nghệ An nhiệt độ hạ thấp xuống 1 độ C

(Baonghean.vn) -  Những ngày cuối tháng 1/2023, vùng miền núi cao Nghệ An nhiệt độ liên tục hạ thấp đến 1 độ C, gây rét đậm, rét hại. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, người dân, chính quyền các địa phương chủ động các phương án phòng, chống rét, hạn chế các ảnh hưởng xấu.
V league

V.League 2023: Sao chùm, sao lẻ

(Baonghean.vn) -  Mùa giải V-League 2023 sắp khởi tranh lượt đi với khá nhiều điểm đáng chú ý như mỗi đội bóng được đăng ký một cầu thủ nước ngoài gốc Việt mà chưa cần có quốc tịch, bên cạnh 3 ngoại binh như thông lệ; thi đấu vòng tròn một lượt rồi căn cứ vào kết quả để phân tốp....
 Cam Xã Đoài (Nghi Diên) bán với giá cao nhất tại Nghệ An. Ảnh: Quang An

Nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An bán chạy

(Baonghean.vn) -  Dịp Tết Quý Mão 2023, nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An đã được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn; như cam Đồng Thành, cam Xã Đoài, tảo xoắn Hoàng Mai, rượu đông trùng hạ thảo, tương, nước mắm, trà sen, nấm, kể cả hàng mây, tre đan….