#dạy học trực tuyến

57 kết quả

Trong những ngày dịch, giáo viên vừa phải dạy học trực tiếp, vừa phải dạy học trực tuyến. Ảnh: MH

Cân nhắc trong tổ chức dạy học khi trường học có F0

(Baonghean.vn) - Số học sinh F0 tăng nhanh và biến động liên tục đã tác động không nhỏ đến việc tổ chức dạy học ở các nhà trường. Trong quá trình triển khai, nhiều nhà trường và cả phụ huynh, học sinh có thời điểm không tránh khỏi lúng túng, khó khăn.
Tiết học online của học sinh Trường THCS Lê Mao. Ảnh: MH

Những giờ học đặc biệt của giáo viên và học sinh F0

(Baonghean.vn) - Hàng loạt học sinh và giáo viên thuộc diện F0, F1 đã ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy và học của nhiều trường học trong tỉnh. Để thích ứng các nhà trường đã triển khai nhiều hình thức khác nhau để không làm gián đoạn việc học của học sinh.