Đẩy mạnh cải cách hành chính khối cơ quan Đảng

(Baonghean) - Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cơ quan khối Đảng thực hiện cải cách hành chính trong Đảng theo tinh thần Kết luận số 82-KL/TW ngày 16/8/2011 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng đã góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã đã tập trung đổi mới lề lối làm việc, cải tiến phương pháp công tác, tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, giúp việc.

Hàng năm, Văn phòng chủ động rà soát, hệ thống lại các quy định, quy chế làm việc của Tỉnh ủy để tham mưu điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lịch làm việc hàng tuần của Thường trực Tỉnh ủy đảm bảo khoa học, hợp lý.

Các cơ quan Đảng đẩy mạnh ứng dụng CNTT triển khai hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thanh Lê
Các cơ quan Đảng đẩy mạnh ứng dụng CNTT triển khai hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thanh Lê


Để góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, công tác chuẩn bị, ban hành các quy chế, quy trình, thẩm  định ban hành các đề án, nghị quyết được Văn phòng Tỉnh ủy thông báo rõ các bước chuẩn bị cho các cơ quan tham gia.

Trong đó, Văn phòng yêu cầu các báo cáo phải nêu rõ nội dung, tóm tắt nội dung đề xuất khi trình bày để giảm thời gian báo cáo, tăng thời gian thảo luận. Quy trình tiếp nhận, đăng ký, theo dõi giải quyết văn bản đến và phát hành văn bản đi khoa học, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, bảo đảm an toàn, bí mật thông tin, tài liệu. 

Cùng đó, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là vận hành sử dụng hiệu quả các phần mềm công cụ hỗ trợ để nâng cao năng suất hiệu quả công việc. Cụ thể, ứng dụng CNTT phục vụ Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Tỉnh ủy với bí thư các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc; giao ban giữa Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng các tỉnh, thành ủy.

Bên cạnh đó, theo đồng chí Tôn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy, đơn vị đang triển khai một số phần mềm mới giúp việc xử lý công văn trên hệ thống thuận lợi hơn, vừa đảm bảo quy định bảo mật; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của khối cơ quan Đảng. Đồng thời, thực hiện sắp xếp lại vị trí việc làm theo đề án đã được phê duyệt theo tiêu chí tinh giản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, sáp nhập một số phòng để tinh gọn đầu mối.

Năm 2014, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành “Đề án cải cách hành chính công tác tổ chức xây dựng Đảng”; trong đó quy định rõ về quy trình giao việc và phối hợp thực hiện công việc giữa các phòng và văn phòng ban; quy trình thẩm định tiêu chuẩn chính trị; cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Cách làm mới của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ là hàng tháng, các phòng chuyên môn gửi kết quả công việc, xếp loại cán bộ về Văn phòng của Ban Tổ chức trước ngày 20.

Qua đó, Văn phòng tổng hợp đánh giá tiến độ, thời gian, chất lượng, ưu điểm, hạn chế: công việc hoàn thành, công việc đang triển khai, công việc chưa triển khai và kết quả xếp loại cán bộ, công chức (tổng hợp xong trước ngày 25 hàng tháng).

Theo đó, lãnh đạo Ban kết luận những việc đã giao cho các phòng triển khai không đảm bảo tiến độ hoặc chất lượng thấp, chưa triển khai… kết quả xếp loại cán bộ của các phòng hàng tháng, văn phòng lưu, theo dõi. Đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong cán bộ lãnh đạo, các phòng chuyên môn; cải cách thành phần dự họp để cán bộ chuyên quản đi hướng dẫn cơ sở. 

Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc làm việc của lãnh đạo Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc làm việc của lãnh đạo Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê


Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như thực hiện quy trình xử lý văn bản bằng phần mềm M-Ofice. Công tác giám sát và đánh giá kết quả công việc thông qua chế độ báo cáo trực tuyến giúp cho lãnh đạo Ban quản lý dễ dàng và nhanh chóng.

“Hiện, Ban Tổ chức đang xúc tiến triển khai nâng cấp phần mềm cập nhật dữ liệu đảng viên để quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên; số hóa dữ liệu truy tặng huy hiệu đảng viên; đồng thời tiến tới ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ. Khi cần thông tin liên quan đến tất cả cán bộ, đảng viên do Ban Tổ chức quản lý, việc trích lục rất nhanh chóng, kịp thời hơn”- Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Đình Viện cho biết.

Nhìn chung, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 82-KL/TƯ ngày 16/8/2011 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, các cơ quan khối Đảng đã đổi mới, cải tiến một bước về quy chế, lề lối, phương pháp làm việc; việc quản lý tổ chức và cán bộ…

Tuy nhiên, công tác CCHC trong các cơ quan Đảng ở tỉnh ta còn một số khó khăn, hạn chế như: Các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy chưa xây dựng được bộ thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực mình phụ trách do Trung ương chưa có bộ thủ tục hành chính tương ứng.

Do đó, khi thực hiện địa phương còn nhiều lúng túng, phải xin ý kiến, chủ trương các cấp làm kéo dài thời gian. Điều này phần nào làm giảm tính chủ động, sáng tạo cấp cơ sở. Hệ thống CNTT trong khối Đảng chậm được cải tiến, việc nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT, triển khai phần mềm gặp khó khăn về kinh phí…

Từ thực tiễn đặt ra, triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), điểm mới của Nghệ An là yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng đánh giá kiểm điểm về lãnh đạo chỉ đạo công tác CCHC. Do đó, thời gian tới, công tác CCHC trong các cơ quan Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tập trung thực hiện với các giải pháp như: Khắc phục những thủ tục rườm rà, giảm bớt giấy tờ, giảm thời gian họp; đồng thời nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản của các cấp ủy.

Thanh Lê

tin mới

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.