Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền

(Baonghean.vn) - Sáng 14/2/2014, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 18/2000/CT- TTg của tỉnh tổ chức họp tổng kết công tác dân vận chính quyền năm 2013, đề ra phương hướng và nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc.

Năm 2013, nhìn chung việc thực hiện công tác dân vận chính quyền đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện và nhận được hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức và nhân dân. Trong đó, công tác CCHC được triển khai rộng và có hiệu quả cao. Bộ phận Một cửa liên thông của tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan đầu mối trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đối với các nhà đầu tư. Toàn tỉnh có 20 huyện, thành, thị với 457/480 xã, phường, thị trấn; 22 sở ngành và văn phòng UBND tỉnh thực hiện cơ chế một cửa; một số đơn vị đã thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” đạt hiệu quả cao, góp phần đẩy mạnh CCHC.

Bên cạnh đó, nhờ làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền, vận động, các địa phương đã huy động được nội lực trong nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, dồn điền đổi thửa kết hợp chỉnh trang đồng ruộng, giao thông nội đồng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho nhân dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn. Đến nay, nhân dân trong tỉnh đã hiến trên 3,8 triệu m2 đất, đóng góp hơn 2,5 triệu ngày công và tổng nguồn vốn huy động, lồng ghép chương trình trong 3 năm qua đạt hơn 13.964 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Năm 2013, có 20/21 huyện, thành, thị xây dựng 40 điểm sáng về quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó có nhiều mô hình đạt hiệu quả cao.

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được UBND các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Vì vậy, chất lượng được nâng lên, hạn chế được đơn thư vượt cấp, giảm được cả số lượt công dân và số đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo lên các cấp. Cụ thể: các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 5459 lượt công dân (giảm 6,7% so với cùng kì), tiếp nhận 6216 đơn (giảm 6,2% so với cùng kì) và đã giải quyết được 97,2% số lượng đơn.

Đồng chí Lê Xuân Đại kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Đại ghi nhận những kết quả đạt được của công tác dân vận chính quyền, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2013. Về nhiệm vụ năm 2014, đồng chí yêu cầu: các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25/NQ-TW (Khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, học tập Chỉ thị 18/2000/CT –TTg và học tập bài báo “Dân vận” của Bác Hồ trong dịp 15/10, qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác dân vận. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các cơ quan hành chính nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”../.

Thành Duy