Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(Baonghean.vn) - Ngày 8/4, Ban vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổng kết hoạt động năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.

 

                                  Quang cảnh cuộc họp

Năm 2012, Ban vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các cấp trong tỉnh ta đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực động viên các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, người lao động hưởng ứng cuộc vận động đạt nhiều kết quả. Cuộc vận động tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các cấp, các ngành và toàn xã hội; tiếp tục khẳng định vai trò, năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời thể hiện quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc điều chỉnh các giải pháp kích cầu để góp phần định hướng, thúc đấy các doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh suy thoái kinh tế.

Đây còn là chính sách để hàng Việt giành lại thế chủ động trên sân nhà. Hiện nay, xu thế đáng mừng là người tiêu dùng ngày càng đánh giá cao hàng Việt. Tại nhiều địa phương các mặt hàng dệt may, da giày có tới 80% người ưa chuộng, nhóm hàng thực phẩm rau quả có tới trên 50% người ưa chuộng… Người tiêu dùng quan tâm chọn hàng Việt vì xuất xứ rõ ràng, xu hướng chọn hàng ngoại đã giảm rõ rệt.

 

Tại hội nghị, các thành viên đã nêu những tồn tại của cuộc vận động cần khắc phục như một số tổ chức, đơn vị ngành chưa quan tâm đúng mức công tác chỉ đạo thực hiện cuộc vận động ở ngành mình, địa phương mình. Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, chất lượng, giá thành sản phẩm chưa được chú trọng.

 

Ban vận động cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm của 2013 gồm 9 nhiệm vụ; trong đó công tác tuyên truyền là một trọng tâm cần tập trung.


Công Sáng