Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ ở vùng đặc thù

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2020 tại huyện Đô Lương.

Ngày 20/11, Đoàn công tác số 4 Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ của tỉnh do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ năm 2020 tại huyện Đô Lương.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện huyện Đô Lương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ của huyện thời gian qua.

Trong đó nêu rõ kết quả xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phát triển kinh tế; Văn hóa xã hội; Quốc phòng an ninh; Chính sách xã hội và hậu phương quân đội.

Các cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò, chức năng quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Trọng Kiên

Nổi bật trong năm vừa qua chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở trong toàn huyện và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng được 293 mô hình Dân vận khéo. Tổ chức sát nhập xã, xóm theo quy định được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Kết nạp được 165 quần chúng ưu tú vào Đảng. Kiện toàn kịp thời Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh huyện và cơ sở, tiến hành đăng ký, quản lý chặt chẽ các đối tượng nằm trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

Kiểm tra công tác tăng gia sản xuất tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Đô Lương. Ảnh: Trọng Kiên

Tổ chức lễ giao nhận quân trang nghiêm, bảo đảm đúng đủ chỉ tiêu được giao. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Cũng tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã chỉ rõ tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ; nêu một số đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ trong thời gian tới…

Đại diện lãnh đạo huyện Đô Lương phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ huyện Đô Lương đã đạt được.

Đồng thời đồng chí yêu cầu thời gian tới Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ huyện Đô Lương cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở những vùng đặc thù, vùng nông thôn. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, đặc biệt là những vùng có nhiều tiềm ẩn gây mất ổn định, từ đó tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện./.