Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ và phát triển trung tâm học tập cộng đồng

(Baonghean) - Sáng 23/11, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban chỉ đạo Chống mù chữ và phổ cập giáo dục đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác chống mù chữ và xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng.

 

Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo các nhà trường, địa phương tích cực trong việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, công tác chống mù chữ và phát triển trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Kết quả 20/20 huyện, thành thị trong toàn tỉnh đạt chuẩn chống mù chữ, tỷ lệ dân số từ 26-35 tuổi biết chữ đạt 99,34%, số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%, số trẻ 5 tuổi học mẫu giáo đạt 99,7%, 479/479 xã, phường, thị trấn có TTHTCĐ, nhiều trung tâm hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó góp phần phát triển KT-XH ở địa phương...


 

                            Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh những thành tích đạt được, các thành viên Ban chỉ đạo cũng chỉ ra những khó khăn trong công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục như: Hiện nay tỉ lệ mù chữ trong độ tuổi từ 13-35 còn khoảng 0,7%, tập trung ở các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa. Riêng các huyện miền núi, vùng cao còn 5.230 người mù chữ, chiếm tỷ lệ 1,4% số người mù chữ trong độ tuổi của vùng và chiếm tỷ lệ 79% số người mù chữ trong độ tuổi toàn tỉnh. Đối tượng mù chữ trong độ tuổi phân bố rải rác, không có nhu cầu đi học nên việc vận động, tổ chức các lớp học xóa mù chữ, bổ túc tiểu học gặp nhiều khó khăn. Công tác sau xóa mù chữ chưa được quan tâm đúng mức nên tình trạng tái mù chữ đang có nguy cơ trở lại.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Đường biểu dương những nỗ lực của các Sở, ngành trong việc triển khai chương trình xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập và phát triển TTHTCĐ; để nâng cao hiệu quả, trong thời gian tới, Sở GD-ĐT phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng chương trình sớm xây dựng đề án cụ thể về đẩy mạnh xã hội học tập, nâng cao chất lượng TTHTCĐ cho giai đoạn 2011-2020; đẩy mạnh việc mở các lớp xóa mù chữ, chống tái mù; tập trung huy động trẻ em trong độ tuổi vì hoàn cảnh khó khăn không đi học được theo học theo các chương trình phổ cập; nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, tập trung củng cố mô hình hoạt động của các TTHTCĐ; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người.

 

Nghệ An phấn đấu đến năm 2015, 100% số xã miền núi, vùng cao đạt tiêu chuẩn chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, giảm tỷ lệ người mù chữ trong độ tuổi ở vùng cao xuống dưới 1%; một số huyện đồng bằng và các thành phố, thị xã phổ cập PTTH; 60% phường, xã đạt chuẩn mức độ 2 về phổ cập giáo dục tiểu học.


Đức Chuyên