Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đặc thù

(Baonghean.vn) - Sáng 22/5/2014, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11 CT/BNV về việc đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đặc thù trong tình hình mới.

                    Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ

20 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở huyện Nghi Lộc đã không ngừng được củng cố, nâng cao được ý thức cảnh giác trước những âm mưu chia rẽ giữa đồng bào giáo dân và đồng bào lương, chống xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; thông qua phong trào đã tạo được mối quan hệ thân thiện giữa chức sắc, chức việc và bà con giáo dân với chính quyền; thu hút được đội ngũ chức sắc, chức việc và đông đảo bà con giáo dân tham gia đấu tranh với các loại tội phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự ATXH, tạo môi trường thuận lợi cho việc thu hút các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển khu công nghiệp và các dự án về văn hóa giáo dục, tạo được sự chuyển biến vượt bậc về kinh tế - xã hội của huyện nhà. Thông qua phong trào, sự đóng góp của bà con giáo dân và các vị chức sắc, chức việc đã hỗ trợ tích cực cho các cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, cuộc vận động sống tốt đời đẹp đạo…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến rút ra qua quá trình thực hiện ở từng địa phương, đồng thời chỉ ra nhiều biện pháp, giải pháp khắc phục trong thời gian tới như: tiếp tục củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo từ huyện đến xã; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo; tiếp tục phát động phong trào thi đua trong các địa bàn vùng giáo…

 Cũng tại hội nghị, 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo được tặng giấy khen

Mạnh Cường