Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

21/10/2014 09:35

(Baonghean) - Công văn số 3550-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TƯ, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành, thị ủy; các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị hưởng ngân sách Tỉnh ủy thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TƯ ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng các hội nghị, hội thảo, đi công tác. Nội dung các hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, rõ ràng, cách tổ chức hội nghị phải khoa học, thiết thực, hiệu quả; ưu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến.

3. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 17-CT/TU ngày 3/2/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Năm 2015 là năm nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh sẽ có tổ chức các ngày lễ lớn, do đó, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 1463-QĐ/TU ngày 4/2/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao ở Nghệ An.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO