Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Lê Mao kéo dài

(Baonghean) Sau 1 năm triển khai đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Lê Mao kéo dài, đến nay Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Vinh đã chi trả bồi thường xong phần đất nông nghiệp. Hiện còn 38 hộ dân thuộc khối Phúc Tân nằm trong diện phải di dời, giải tỏa để thông tuyến.

Thành phố đã phê duyệt số tiền 66,2 tỷ đồng để bồi thường cho các hộ, đến nay đã có 26 hộ chấp nhận phương án, nhận tiền và nhận đất tái định cư, còn 12 hộ chưa chấp nhận phương án bồi thường. Trong đó, có 8 hộ nhà ở và đất bám đường Ngô Đức Kế không chấp nhận giá đất bồi thường 14,5 triệu đồng/m2 và giá đất tái định cư bám đường Lê Mao kép dài 10,5 triệu đồng/m2. Các hộ đề nghị điều chỉnh giá đất đường Ngô Đức Kế theo giá thị trường từ 30 đến 70 triệu đồng/m2.  4 hộ có nhà và đất ở lối sau đường Ngô Đức Kế không chấp nhận giá bồi thường 7 triệu đồng/m2 và giá bồi thường về tài sản.

Các hộ dân ở đây cho rằng: Bảng giá UBND tỉnh ban hành không sát với thực tế, không đủ điều kiện để xây dựng lại nhà ở. Trung tâm phát triển quỹ đất đã và đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và nhà đầu tư tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng đường Lê Mao kéo dài, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh chỉ đạo UBND thành phố thông báo cho các hộ dân chấp hành việc GPMB, nếu không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế theo quy định. Đảng ủy, UBND phường Vinh Tân cần có biện pháp để các đảng viên gương mẫu thực hiện. Đối với gia đình cán bộ, đảng viên đương chức nếu không chấp hành thì Đảng ủy phường gửi thông báo về cơ quan để phối hợp giải quyết.