Đẩy nhanh tốc độ xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu trở thành huyện khá của tỉnh

(Đồng chí Lữ Đình Thi, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An).

Với những khó khăn của một huyện vùng biên, vùng miền núi cao án ngữ phía Tây Bắc Nghệ An, đến nay Quế Phong vẫn là huyện nghèo của tỉnh và cả nước. Tuy nhiên, với quyết tâm đổi mới và truyền thống 50 năm xây dựng - trưởng thành, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Quế Phong đang chung sức, chung lòng để khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tạo dựng niềm tin vững chắc về khả năng bứt phá thành công.

Phóng viên: Ngày 19/4 năm nay, Quế Phong tròn 50 tuổi. Xin đồng chí khái quát những nét cơ bản nhất quá trình phát triển của huyện nhà trong 50 năm qua?

Đồng chí Lữ Đình Thi: Ngày 19/4/1963, theo Quyết định 52/CP của Chính phủ,  huyện Quế Phong được thành lập, tách ra từ huyện Quỳ Châu. Lúc thành lập, huyện mới có 6 đơn vị hành chính; đến nay đã có 14 xã, thị trấn với 65.000 nhân khẩu. Tổng diện tích tự nhiên 189.543 ha, có hơn 73 km đường biên chung với nước bạn Lào. Là huyện vùng cao biên giới, Quế Phong luôn đứng trước những khó khăn thách thức: tình trạng đói nghèo lạc hậu, bệnh dịch, mù chữ… mà Đảng bộ và nhân dân luôn phấn đấu để vượt qua.

Ngay từ ngày thành lập, Quế Phong đã phải đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ra miền Bắc. Với phương châm “chắc tay súng vững tay cày” vừa sản xuất vừa chiến đấu, chi viện cho chiến trường Miền Nam, toàn huyện đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, củng cố hợp tác xã, tăng nhanh sản lượng lương thực.

Trong những năm khôi phục kinh tế sau chiến tranh và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Quế Phong đã triển khai kịp thời, sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, chủ trương chuyển đổi từ mô hình quản lý hành chính tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN đã không để xẩy ra bức xúc, giữ vững chính trị, an ninh biên giới. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội tiếp tục giữ vững và từng bước phát triển.

Phóng viên: Đồng chí cho biết những thành tựu mà Quế Phong đã đạt được trong 50 năm qua?

Đồng chí Lữ Đình Thi: Là một địa phương miền núi đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phát triển, Quế Phong chọn cho mình một cách đi riêng, đó là tranh thủ mọi nguồn vốn tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng làm tiền đề cho sự phát triển. Các tuyến đường trọng điểm đã được nhựa hóa như tuyến Kim Sơn - Châu Thôn - Tri Lễ dài hơn 40km; Phú Phương - Thông Thụ dài 45km; tuyến Tây Nam… Hiện 14/14 xã, thị trấn đã có điện lưới quốc gia. Trong những năm qua, trên địa bàn đã có 159 công trình mới mọc lên. Mới đây nhất, trong tháng 3, tổ máy số 2 nhà máy điện Hủa Na với tổng công suất 180MW đã hòa vào lưới điện quốc gia, cùng với các công trình thủy điện bản Cốc, Sao Va… đưa tổng số công suất phát điện lên 330 MW. Đây là tiềm năng lớn để Quế Phong bước vào con đường hiện đại hóa nông thôn.

Đẩy nhanh tốc độ xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu trở thành huyện khá của tỉnh ảnh 1

Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.                                    Ảnh: Công Sáng

Là huyện miền núi cao nên vấn đề an ninh lương thực luôn đặt lên hàng đầu. Trong những năm qua, Quế Phong luôn chú trọng phát triển ngành trồng trọt, chú trọng phát triển cây lúa. Năm 2012 diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 6.811 ha, trong đó có 2050 ha lúa nước. Nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản lượng không ngừng tăng; năm 2012 đạt 22.156 tấn, trung bình đạt 317 kg/người.

Bên cạnh cây lúa nước, huyện còn triển khai các mô hình đem lại thu nhập cao cho nhân dân địa phương như chanh leo (tại xã Tri Lễ), 1 ha có thể cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; khoai lang Nhật tại Quế Sơn, gà đen ở Châu Kim.. Huyện đã thông qua và triển khai các cơ chế chính sách khuyến khích kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, kinh tế hợp tác xã để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 - 2011 đạt 10,6%. 

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, với mục tiêu đứng vào tốp khá của tỉnh năm 2015, toàn huyện đã tập trung triển khai mô hình xã hội hóa giáo dục như nhà bán trú dân nuôi, biểu dương người tốt việc tốt… Đến nay, huyện đã được công nhận phổ cập tiểu học đúng độ tuổi đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Toàn huyện có 18 trường đạt chuẩn quốc gia. 10/14 xã đạt chuẩn y tế. Hoạt động văn hóa thông tin - thể thao có chuyển biến tích cực. Bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Cùng với các thành tựu về phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện nhà trong suốt nửa thế kỷ qua đã đạt được những tiến bộ vượt bậc. Năm 2012, toàn Đảng bộ có 37 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 4.179 đảng viên. Có 31/49 phòng, ban, ngành, các đoàn thể đạt danh hiệu xuất sắc. Năm 2011, Đảng bộ huyện được xếp loại Đảng bộ vững mạnh.

Phóng viên: Để Quế Phong trở thành một địa phương khá trong thời gian tới, xin đồng chí cho biết những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và giải pháp thực hiện định hướng đó?

Đồng chí Lữ Đình Thi: Qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Quế Phong vẫn đang là một địa phương nghèo của tỉnh. Để đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo, trở thành một huyện khá, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Quế Phong đang tập trung vào những mục tiêu: Tiếp tục cùng với cả nước kiên trì thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2011- 2015. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 10%. Tập trung ổn định cho đồng bào tái định cư công trình Thủy điện Hủa Na. Đẩy mạnh công tác quản lý lâm sản, khoáng sản trên địa bàn. Đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, đặc biệt là an ninh biên giới.

Đẩy nhanh tốc độ xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu trở thành huyện khá của tỉnh ảnh 2

Thủy điện Hủa Na - công trình trọng điểm trên địa bàn Quế Phong vừa hòa vào lưới điện quốc gia.                                                  Ảnh: C.S

Để thực hiện những định hướng trên, chúng tôi tập trung vào những giải pháp: Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy khóa 16 về chương trình phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú ý đến huy động nguồn lực theo chương trình 30A. Vận động thu hút các nguồn vốn đầu tư của xã hội, ngân sách của Nhà nước. Vận dụng thực hiện có hiệu quả các chính sách cơ chế hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Quan tâm phát triển doanh nghiệp HTX, xây dựng các dự án gắn với thu hút đầu tư.  Tăng cường chuyển giao ứng dụng KHKT, đánh giá hiệu quả, chất lượng để nhân rộng các mô hình kinh tế đã được khẳng định.

Thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể của huyện đến năm 2020. Bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết về xây dựng nông thôn mới. 

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận để thực hiện tốt kế hoạch năm 2013...

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.

PV (thực hiện)

Tin mới

Piêng Lâng - ngày mới!

Piêng Lâng - ngày mới!

(Baonghean.vn) - Trở lại Piêng Lâng - bản nằm ở đầu nguồn dòng Nậm Giải, giáp biên giới Việt - Lào, là điểm tái định cư của các hộ dân bản Pục, bản Méo bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét lịch sử xảy ra năm 2007. Chợt vui, vì mảnh đất xác xơ năm nào nay đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc với màu xanh của ngô, của những thửa ruộng bậc thang trồng lúa nếp Cày Nọi, những nương khoai sọ, sắn…
Bản án thích đáng của nghịch tử giết cha, phá két sắt lấy tiền mua ma túy

Bản án thích đáng của nghịch tử giết cha, phá két sắt lấy tiền mua ma túy

(Baonghean.vn) - Sau khi sử dụng ma túy, Lương Văn Tăng, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn ngủ dậy thì thấy bố mình, là ông Lương Văn Tr. say rượu, đang chửi bới nên nảy sinh ý định đánh bố. Nghịch tử đã dùng rìu, dao xuống tay với chính bố đẻ của mình. Sau khi hạ sát bố, Tăng phá két sắt lấy đi 24 triệu đồng để mua ma túy dùng...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Baonghean.vn) - Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu một số ý kiến có tính gợi mở, trong đó có nội dung về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X).
Tổng lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn và chờ lực lượng ứng cứu

Tổng lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn và chờ lực lượng ứng cứu

(Baonghean.vn) - Ngay khi nhận được tin có lũ quét xảy ra, các lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) đã phải gồng mình chống chọi và khắc phục hậu quả do cơn lũ dữ. Hiện nay, việc dọn dẹp sau lũ  đang được tiếp tục, đồng thời chờ lực lượng từ dưới xuôi lên ứng cứu. 
Góp ý Luật Khám, chữa bệnh: Việc phân cấp các bệnh viện còn nhiều bất cập

Góp ý Luật Khám, chữa bệnh: Việc phân cấp các bệnh viện còn nhiều bất cập

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị góp ý Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), đại diện Bệnh viện Quốc tế cho rằng, việc phân cấp, phân tuyến các bệnh viện còn rất nhiều bất cập. Điều này dẫn đến sự bất bình đẳng dai dẳng và nếu không điều chỉnh thì sẽ không có đà phát triển mạnh. 
 Kinh nghiệm bảo vệ xe ô tô mùa mưa lũ và cách xử lý xe ngập nước

Kinh nghiệm bảo vệ xe ô tô mùa mưa lũ và cách xử lý xe ngập nước

(Baonghean.vn) - Ở nhiều tỉnh, thành phố với tình hình mưa bão kéo dài gây tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông. Để lái và giữ xe ô tô an toàn khi di chuyển trong vùng lũ thì ngoài việc nên đi chậm và quan sát kỹ thì những kinh nghiệm sau đây rất hữu ích cho bạn.
Thuyền tôn

Làng thuyền tôn xứ Nghệ tất bật ngày mưa lũ

(Baonghean.vn) - Những ngày mưa lũ diễn ra triền miên khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, người làm nghề đóng thuyền tôn tại Nghệ An phải tăng cường sản xuất, cung ứng lượng thuyền cho bà con ứng phó với mưa lũ.
Truyện ngắn: Đối diện

Truyện ngắn: Đối diện

(Baonghean.vn) -  Bỗng một ngày nọ, Hoàng phát hiện ở trong xe ô tô của anh, trên ghế phía sau có mảnh giấy ghi: “Hãy tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình!”. Anh ngỡ ngàng tột độ...
Thận trọng với quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thận trọng với quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, trang điện tử tổng hợp lại tràn lan quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Điều đáng nói, những thực phẩm này được thổi phồng công dụng một cách thái quá. Đã không ít người dân ở Nghệ An phản ánh bị lừa tiền vì tin vào những quảng cáo này, đặc biệt là các cụ cao tuổi.
Ca sĩ Lê Ngọc Thúy - đam mê dòng nhạc dân gian

Ca sĩ Lê Ngọc Thúy - đam mê dòng nhạc dân gian

(Baonghean.vn) - Ca sĩ Lê Ngọc Thúy là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình ca nhạc ấn tượng trên truyền hình như: “Giọng ải giọng ai”, “Sàn chiến giọng hát”... Tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc - Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Ngọc Thúy theo đuổi dòng nhạc dân gian. Cô duyên dáng đạt danh hiệu Á khôi duyên dáng áo dài 2017; danh hiệu giải yêu thích nhất giọng ca xứ Nghệ 2017; giải Ba - Sao Mai Hà Tĩnh... Đặc biệt, Ngọc Thúy còn có rất nhiều ca khúc được công chúng yêu thích với hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
ĐT futsal Việt Nam đã để thua Nhật Bản với tỷ số 0-2.

Thua Nhật Bản, đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn được thưởng lớn; Indonesia nguy cơ bị cấm tổ chức U20 World Cup

(Baonghean.vn) - Với thành tích lọt vào vòng tứ kết vòng chung kết Futsal châu Á 2022, ĐT Futsal Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 500 triệu đồng; Indonesia đối mặt với nguy cơ bị tước quyền tổ chức U20 World Cup 2023 sau thảm kịch trên sân Kanjuruhan tối ngày 1/10... là những tin thể thao đáng chú ý 24h qua.
Kỳ Sơn huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét

Kỳ Sơn huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét

(Baonghean.vn) - Trận lũ ống, lũ quét rạng sáng 2/10 đã để lại hậu quả hết sức nặng nề đối với huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), với hàng chục ngôi nhà bị đổ sập và chôn vùi trong bùn đất, tài sản của nhiều hộ bị mất trắng; cùng với đó là hàng mét bùn đất, hàng khối đá lớn ngổn ngang trên khắp mọi con đường… Để sớm khắc phục hậu quả của cơn lũ, các lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc hỗ trợ khắc phục, sớm ổn định cuộc sống cho bà con.