Đẩy nhanh việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

(Baonghean.vn) - Chiều 24/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Nghệ An để bàn các nội dung có liên quan đến hoạt động của quỹ.
 
Đồng chí Đinh Viết Hồng chủ trì hội nghị
 
Đến tháng 5/2014, Quỹ bảo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã thu được hơn 100 tỷ 639 triệu đồng từ các nguồn thu, trong đó thu từ các cơ sở sản xuất thủy điện hơn 95 tỷ đồng, thu từ các cơ sở sản xuất nước sạch hơn 40 triệu đồng, thu từ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 1,5 tỷ đồng, tiền lãi gửi ngân hàng hơn 4 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2014, Quỹ đã thực hiện chi tạm ứng 70% tiền dịch vụ môi trường rừng các năm 2012, 2013 cho 3 chủ rừng là tổ chức nhà nước đã có hồ sơ thiết kế giao khoán được cấp có thẩm quyền phê duyệt với số tiền hơn 22 tỷ đồng. Bên cạnh đó, quỹ đã xây dựng kế hoạch thu chi năm 2014; xây dựng phương án sử dụng nguồn kinh phí truy thu năm 2011 từ Nhà máy thủy điện Bản Vẽ; rà soát thực hiện truy thu các khoản thu bắt buộc…..
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm - Giám đốc quỹ báo cáo hoạt động.
Đồng chí Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Hồng cho rằng: khối lượng công việc năm 2014 khá nhiều. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh cần tập trung lập dự toán chi tiết các nội dung, hạng mục kế hoạch thu, chi năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục đôn đốc các chủ rừng đẩy nhanh việc xây dựng phương án bảo vệ rừng, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật giao khoán bảo vệ rừng trong lưu vực các nhà máy thủy điện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để quỹ có cơ sở chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Tiếp tục làm việc với nhóm các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch thực hiện bổ sung chi phí chi trả dịch vụ môi trường rừng để hướng dẫn trình tự kê khai và thống nhất thời gian ký hợp đồng ủy thác… 
 
 Anh Tuấn