ĐBQH thảo luận tổ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

(Baonghean.vn) - Chiều 21/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An sinh hoạt tổ cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, Đắc Lắc.

                                                     Quang cảnh thảo luận tổ

Tham gia ý kiến vào dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội, đại biểu Phan Văn Quý đề nghị Quốc hội nên đưa dự án Luật biểu tình vào chương trình xây dựng pháp luật để điều chỉnh hoạt động biểu tình của người dân để người dân thể hiện ý kiến của mình theo pháp luật; trách nhiệm quản lý nước đối với lĩnh vực này; nhằm tăng cường quản lý xã hội và nâng pháp lệnh công nghệp quốc phòng lên thành luật công nghiệp quốc phòng.

Đồng tình với một số ý kiến của các đại biểu về việc đưa nội dung Luật biểu tình vào chương trình xây dựng luật, đại biểu Phan Đình Trạc (đoàn ĐBQH Nghệ An) đề nghị Quốc hội xem xét có thể ban hành pháp lệnh biểu tình, Luật tiếp cận thông tin hoặc pháp lệnh tiếp cận thông tin, nâng cấp từ pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước thành luật để tăng tính công khai minh bạch và thi hành luật phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Tố tụng hành chính. Bởi vì, hiện nay các luật: Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tố tụng hành chính còn nhiều mâu thuẫn, gây khó khăn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Bổ sung luật tổ chức Hội, Luật báo chí (sửa đổi) vào chương trình xây dựng pháp luật.

Các đại biểu đề nghị rà soát và xây dựng các văn bản QPPL để phù hợp với Hiến pháp, cần có cơ chế xây dựng lại đội ngũ cơ quan tham mưu, xây dựng bộ máy tham mưu soạn thảo, đổi mới phương pháp hoạt động của cơ quan soạn thảo, đề cao, phát huy vai trò của cơ quan soạn thảo chương trình Luật, pháp lệnh…Tham gia ý kiến Luật Hàng không dân dụng, các đại biểu đề nghị cần có chế tài kiểm soát và quy định các doanh nghiệp kinh doanh hàng không; quy định giá dịch vụ hàng không, giá vé hàng không…./.

Kỳ Thanh