Để bạn đọc đến với báo đảng nhiều hơn

(Baonghean) - Trước hết phải khẳng định rằng: Báo và tạp chí của Đảng nói chung, báo Nghệ An nói riêng đã góp phần quan trọng trong gần 30 năm đổi mới thành công của đất nước ta. Nhờ có những thông tin định hướng tuyên truyền, chuyển tải những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời mang tiếng nói của dân đến với Đảng. Báo đảng là “chiếc cầu” nối giữa dân với Đảng. Nhiều gương người tốt, nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay, nhiều bài học của cuộc sống sinh động được báo đảng cập nhật, khám phá, tổng kết, đúc rút giúp bạn đọc học tập, áp dụng hoặc thực hiện vào cuộc sống. Những thông tin ở các báo khác, bạn đọc còn phải thận trọng khi sử dụng, còn những thông tin trên báo đảng họ có thể yên tâm và tin tưởng hoàn toàn.
 
Tại Hội nghị cộng tác viên đầu năm 2014, do Báo Nghệ An tổ chức với gần 100 cộng tác viên tiêu biểu đại diện cho hơn 550 cộng tác viên của báo đã có nhiều ý kiến tham gia xây dựng tờ báo. Ngoài ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của Ban Biên tập, có nhiều ý kiến góp ý chân tình để báo đảng Nghệ An ngày càng lớn mạnh. Hầu hết các ý kiến đều mong muốn báo đảng cần nâng cao tính chiến đấu hơn nữa, đặc biệt trong thời điểm chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Chỉ thị 03/CT/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Ngoài nhanh chóng đưa tin những gương người tốt, việc tốt, những tập thể điển hình, báo mạnh dạn phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật kịp thời phát hiện và đưa ra cho công chúng biết, để làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước, ổn định trật tự xã hội. Bác Hồ từng nói đại ý, mỗi cây bút, trang viết là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng để đấu tranh với những tư tưởng lệch lạc, những hành vi, việc làm phương hại đến uy tín, danh dự của Đảng và Nhà nước. Tính chiến đấu hiện nay của mỗi tờ báo quyết định số lượng độc giả của tờ báo đó, nhất là trong công cuộc chống đại dịch tham nhũng, lãng phí hiện nay. Ngoài tính đảng, tính chiến đấu, tính phản biện, trao đổi và tiếng nói của nhân dân qua thông tin đường dây nóng, chuyên mục bạn đọc viết, thư góp ý… cũng cần được cập nhật và đăng tải nhiều hơn. Có cộng tác viên đã phát biểu có người mua báo vì thích một chuyên mục mà tờ báo đó có đăng tải và đăng tải đúng.
 
Một điều không thể thiếu là cấp uỷ, các cấp phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ sở đặt mua và quản lý sử dụng báo đảng theo tinh thần Chỉ thị 11-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An. Để báo đảng là tài liệu tuyên truyền có hiệu quả, đúng định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
 
Lâu nay, báo đảng là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi chúng ta. Mong rằng món ăn tinh thần ấy sẽ tiếp tục “chảy” mạnh hơn, đến với tất cả mọi công dân, mọi giai tầng trong xã hội, buộc họ phải tự giác tìm đọc và đến với báo đảng…
 
Phùng Văn Mùi