Đề cao tính hiệu quả, thực chất

(Baonghean) - Thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ cở (QCDCCS), quyền làm chủ của nhân dân, người lao động tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Tạo điều kiện cho cán bộ gần dân, biết tôn trọng và tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả trong công việc. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.

Chuyển biến tích cực

Đây là đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh khi tổng kết việc thực hiện QCDCCS năm 2015 trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, đối với loại hình các xã, phường, thị trấn, qua theo dõi, kiểm tra cho thấy, cơ bản các địa phương đều triển khai nghiêm túc, hiệu quả QCDCCS theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; gắn thực hiện QCDCCS với việc phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Các địa phương cũng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả những việc phải công khai để dân biết, dân bàn, quyết định và giám sát.

Trong đó, các địa phương tập trung công khai các dự án, quy hoạch đất, khu, cụm công nghiệp, dân cư, mức giá bồi thường thu hồi đất của nhân dân, chủ trương vay vốn phát triển sản xuất, chính sách hỗ trợ huyện nghèo như Chương trình 134, 135, 30a của Chính phủ; các quy định về thủ tục hành chính, các dự án công khai xin ý kiến nhân dân trước khi thực hiện. Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Toàn tỉnh có 480/480 xã, phường, thị trấn có Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Nhìn chung, các ban này từng bước đi vào hoạt động thực chất và cụ thể hơn”.

Phát huy quy chế DCCS, nhân dân xóm 9, xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn) đồng lòng làm đường giao thông NTM.
Phát huy quy chế DCCS, nhân dân xóm 9, xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn) đồng lòng làm đường giao thông NTM. Ảnh: Thành Duy.

Bên cạnh đó, trong năm trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức rà soát hương ước, quy ước để bổ sung sửa đổi với tổng số được bổ sung, phê duyệt mới là 5.156/5.790 đơn vị cấp xóm. Năm 2015, toàn tỉnh có 114 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 27%.

Đối với loại hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cũng được triển khai rộng rãi. Do đó, việc thực hiện QCDCCS gắn với cải cách hành chính được triển khai tích cực, văn hóa công sở có nhiều tiến bộ, chất lượng hoạt động công vụ được nâng lên. Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính được đẩy mạnh.

Hiện nay 21/21 huyện, thành, thị; 459/480 xã, phường, thị trấn; 23 sở, ngành và văn phòng UBND tỉnh thực hiện cơ chế “một cửa”. Một số sở, ngành và 15/21 đơn vị cấp huyện đã thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”. Các đơn vị đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính như: hệ thống biểu mẫu, hồ sơ, phí, lệ phí, thời gian giải quyết công việc cho từng loại việc… nên tạo thuận lợi cho cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong việc làm các thủ tục hành chính.

Đánh giá về nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, cho biết: “Chúng tôi thấy rằng, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ về QCDCCS tốt hơn. Điều này thể hiện trong việc các đơn vị quan tâm hơn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn với những quy trình thực hiện QCDCCS, tổ chức các hoạt động theo hướng dẫn của Nghị định 04/2015”.

Bên cạnh đó, đối với loại hình doanh nghiệp, việc thực hiện QCDCCS tại 68 doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh được đánh giá nghiêm túc; còn đối với các công ty cổ phần, TNHH, tư nhân, khu vực lâu nay được đánh giá là khó cũng đã có những chuyển biến nhất định, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động.

Kiểm tra công khai quy định những việc
Kiểm tra công khai quy định những việc "dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát" tại bộ phận một cửa xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu). Ảnh: Nguyễn Hải.

Cần thực hiện QCDCCS hiệu quả, thực chất hơn

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh vừa qua, ý kiến các thành viên ban chỉ đạo đều thống nhất với những kết quả đạt được trong thực hiện QCDCCS trên địa bàn tỉnh năm 2015. Song bên cạnh đó, vẫn còn những vấn đề được các thành viên ban chỉ đạo phân tích, làm rõ nhằm đưa việc thực hiện QCDCCS trong thực tiễn đạt được hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo QCDCCS tỉnh đặt vấn đề, theo khảo sát, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Nghệ An (chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương) năm 2014 xếp thứ 27/63 tỉnh, thành trên cả nước, tăng 10 bậc so với năm 2013. Tuy nhiên, so với các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ, chỉ số PAPI của tỉnh lại chỉ đứng 6/6 tỉnh. Bên cạnh đó, năm 2014, Nghệ An cũng chỉ xếp thứ 44/63 tỉnh, thành trong cả nước về chỉ số cải cách hành chính (PAR  INDEX) được Bộ Nội vụ công bố. 

Do đó, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh: “Phải làm thế nào đánh giá thực chất, khách quan hơn nữa để công tác thực hiện QCDCCS của các loại hình đều có sự chuyển biến, nhất là vấn đề ở cơ sở để nâng cao các chỉ số này”.

Cán bộ xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp) hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại trung tâm giao dịch một cửa.
Cán bộ xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp) hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại trung tâm giao dịch một cửa. Ảnh: Thành Duy.

Liên quan đến việc thực hiện các chính sách, đồng chí Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nêu ý kiến, một số chính sách của tỉnh đã đi vào đời sống của nhân dân; tuy nhiên các cơ quan nhà nước cần phải lấy ý kiến phản hồi của nhân dân để xem hiệu quả chính sách đến đâu. Trong thực tế, đã có trường hợp hỗ trợ trâu bò cho người dân vùng cao nhưng đem giống từ miền xuôi lên miền núi không phù hợp.

“Cơ quan liên quan phải thường xuyên nghe các thông tin phản hồi của người dân để kịp thời điều chỉnh, triển khai linh hoạt các chính sách để khi về với người được thụ hưởng đạt hiệu quả cao”, đồng chí Nhị nêu ý kiến. Cũng tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đề cập đến vấn đề xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt kết quả đáng mừng nhưng đi đôi với đó còn có điều đáng băn khoăn cần phải xem xét để làm sao có tính bền vững hơn, nhất là trong việc huy động sức dân sao cho hợp lý. Hoặc vấn đề xã hội hóa trong giáo dục, thông qua giám sát của Ủy ban MTTQ còn có vấn đề trong thực hiện mức thu, cần có giải pháp chấn chỉnh điều này.

Có thể thấy, việc thực hiện QCDCCS góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, đòi hỏi quá trình triển khai QCDCCS cần phải thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

Để làm tốt điều này, các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, người lao động phải nhận thức đầy đủ, thể hiện tinh thần tự nguyện, tự giác trong việc nêu cao vai trò trong thực hiện QCDCCS. Đi đôi là công tác kiểm tra, giám sát thực hiện QCDCCS được tăng cường. Qua đó, tạo được những chuyển biến, đồng thuận cao trong hành động, góp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng và mức sống của nhân dân, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Thành Duy

tin mới

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 27/2, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian qua và ký kết Quy chế phối hợp công tác 4 bên.

3.250 công dân Nghệ An lên đường nhập ngũ

3.250 công dân Nghệ An lên đường nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, trên cả 21 huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân. Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chất lượng công tác tuyển quân năm 2024 cao hơn so với năm 2023 trên nhiều chỉ tiêu, tiêu chí.

Để cộng đồng người Nghệ muôn phương đoàn kết, vững mạnh

Để cộng đồng người Nghệ muôn phương đoàn kết, vững mạnh

(Baonghean.vn) - Tại Gala đặc biệt “Người Nghệ muôn phương – Nơi ta trở về”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tri ân những đóng góp tích cực của cộng đồng người Nghệ, đồng thời kỳ vọng rằng người Nghệ muôn phương sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương.

Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh: Nơi hội tụ tình cảm của Bác Hồ với quê hương

Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh: Nơi hội tụ tình cảm của Bác Hồ với quê hương

(Baonghean.vn) - Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh trưng bày 116 ảnh, 6 bản trích, 24 tài liệu hiện vật, 1 phù điêu, qua đó khắc họa tình cảm Bác dành cho Nhân dân Nghệ An cũng như lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đối với Bác. 

Tiếp tục đổi mới hoạt động, đáp ứng tốt hơn vai trò cơ quan dân cử

Tiếp tục đổi mới hoạt động, đáp ứng tốt hơn vai trò cơ quan dân cử

(Baonghean.vn) - Kể từ ngày bầu cử đầu tiên (24/2/1946) đến nay, trải qua 78 năm với 18 khóa bầu cử, HĐND tỉnh Nghệ An luôn nỗ lực hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử. Qua các giai đoạn, HĐND tỉnh phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân

Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 21/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận

(Baonghean.vn) - Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 18 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khoá XVIII, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận.

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn lên để hoàn thành cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*)

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn lên để hoàn thành cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*)

(Baonghean.vn) - Chiều 19/2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 18 để thực hiện các nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm an ninh năng lượng quốc gia; triển khai một số dự án giao thông, đô thị có tính kết nối cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

(Baonghean.vn) - Với sự hợp lực của người dân, các địa phương đã huy động được nguồn lực tổng hợp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó được bắt nguồn từ việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ở mỗi khối, xóm, thôn, bản.

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Bằng những chỉ thị, nghị quyết kịp thời, sâu sát, huyện Kỳ Sơn đã ghi được những dấu ấn đậm nét năm 2023. Trong đó, có việc hoàn thành 1.800 căn nhà cho hộ nghèo; đưa vào sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến đến cấp xã, tăng hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

(Baonghean.vn) - Nguyễn Thị Thu Lam (sinh năm 2000), cô giáo trẻ nhất tại Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, quyết định rời quê nhà Kiên Giang để gắn bó với đảo Thổ Chu, chuyên chở con chữ, tri thức đến với các học sinh nơi biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

(Baonghean.vn) - Đó là những người đáng kính, cả về tuổi đời và cống hiến cho cuộc sống. Cụ ít tuổi nhất năm nay đã 86, cụ cao tuổi nhất bước sang tuổi 100. Các cụ đều là những nhà giáo rất đỗi giản dị nhưng đã gieo vào chúng tôi những cảm xúc vô cùng lớn lao.