Đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu trong Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình cho biết: Năm 2021 Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện đại trà về trách nhiệm nêu gương trong các TCCS Đảng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
Chiều 7/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến báo cáo Đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương trong các cơ quan cấp tỉnh theo Kế hoạch số 165-KH/ĐUK ngày 31/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.
Hội nghị cũng bàn và thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan tỉnh.
Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lê Thị Kim Oanh báo cáo Đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Thảo luận tại hội nghị, ý kiến các đại biểu đánh nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cần phải chú trọng quá trình vận dụng vào thực tiễn, đặc biệt là vào vị trí công tác của cán bộ, đảng viên, từng cơ quan, đơn vị; cần quan tâm cập nhật kiến thức lý luận, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Ý kiến các đại biểu bàn về các chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cải cách hành chính,…

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ tỉnh Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh: Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh luôn quan tâm đến công tác học tập Nghị quyết và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
Đây là 1 trong 7 chương trình hành động của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 -2025. Đề án đưa ra 5 giải pháp để việc học tập, quán triệt đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống có hiệu quả cao nhất.
Năm 2021 Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện đại trà về  trách nhiệm nêu gương trong các tổ chức cơ sở Đảng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu không chỉ trong hiện chức trách, nhiệm vụ được giao mà còn phải tiên phong gương mẫu trong thực hiện nêu gương.
Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh minh họa: Thanh Lê
Nêu gương trở thành nội dung quan trọng trong chương trình công tác hàng năm của các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng ủy Khối; đồng thời nêu gương phải rõ việc, rõ người, rõ thời gian thực hiện gắn với đó là công tác kiểm tra, giám sát.

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ “xương sống” của nhiệm kỳ 2020 -2025.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

"Mục tiêu của Nghị quyết là lãnh đạo công tác cải cách hành chính trong Khối Các cơ quan tỉnh chứ không phải "làm thay". Từ đó nêu cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên và việc điều hành cụ thể của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đối với công tác cải cách hành chính. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Khối Các cơ quan tỉnh" - đồng chí Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh giao cho ban soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý hoàn thiện, thống nhất thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan tỉnh trong tháng 4/2021.

Tin liên quan

Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XI)

Hôm nay 1-2-2013, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội Nghị quán triệt Nghị quyết và các kết luận Hội nghị Trung ương 6(khoá XI) cho các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh; thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan; Bí thư, Phó Bí thư TCCS Đảng trực thuộc; các đồng chí là báo cáo viên Đảng uỷ khối, báo cáo viên cơ sở.

Các tin khác