Để có Quốc lễ Làng Sen

(Baonghean) - Hướng tới kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND tỉnh chỉ đạo Sở VHTT&DL xây dựng đề án nâng cấp Lễ hội Làng Sen thành Lễ hội Quốc gia. Quá trình thảo luận xây dựng đề án, các chuyên gia đều thống nhất quan điểm: Lễ hội Làng Sen phải trở thành Lễ hội cấp Quốc gia để nhân dân cả nước hướng về cội nguồn nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Hội thảo Khoa học tổng kết 30 năm Lễ hội Làng Sen, do Viện Văn hóa và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức năm 2011, các nhà khoa học cũng đề nghị nâng Lễ hội Làng Sen thành Lễ hội cấp Quốc gia.

Liên hoan Hát từ Làng Sen được khởi xướng năm 1982 có sức lan tỏa nhanh chóng, đã được nâng lên thành Lễ hội Làng Sen. Hơn 30 năm qua, Lễ hội Làng Sen được tổ chức hàng năm vào dịp Kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ đã in đậm dấu ấn trong tâm thức nhân dân xứ Nghệ. Liên hoan “Hát từ Làng Sen khi mới khởi xướng đã gây xúc động lòng người bởi từ sâu thẳm đáy lòng, ai cũng muốn được hát về Bác Hồ. Các đoàn nghệ thuật quần chúng trong cả nước được về dự Liên hoan Hát từ Làng Sen đều cảm thấy vinh dự và hạnh phúc.

Chính vì thế chủ trương nâng Hát từ Làng Sen thành Lễ hội Làng Sen được lãnh đạo và nhân dân đồng tình. Nhưng bên cạnh hoạt động chính là Liên hoan Hát từ Làng Sen, Lễ hội Làng Sen chỉ có thêm một số hoạt động như: trưng bày triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật; tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; tổ chức rước ảnh Bác Hồ. Với những hoạt động đó chưa thành lễ hội bởi đang thiếu nhiều yếu tố của lễ hội truyền thống như: không gian thiêng, biểu tượng tâm linh, trình thức lễ hội, màu sắc lễ hội… Các cuộc Lễ hội Làng Sen đều do ngành Văn hóa tổ chức, chưa có sự tham gia tự giác của đông đảo nhân dân. Hàng năm, cứ đến ngày 19/5, từng dòng người lại hành hương về Kim Liên quê Bác, nhưng họ chưa được tạo điều kiện để tham gia Lễ hội Làng Sen.

Nâng cấp Lễ hội Làng Sen thành Lễ hội cấp Quốc gia là cần thiết để có một Quốc lễ cho nhân dân cả nước hướng về cội nguồn. Giỗ tổ Hùng Vương đã tạo nên Lễ hội Đền Hùng thì Quốc lễ Làng Sen sẽ tạo nên một lễ hội lớn trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Nhưng để tạo nên một lễ hội lớn có ý nghĩa như vậy thì nhiều vấn đề khó khăn cần phải giải quyết. Hát từ Làng Sen vẫn là một nội dung quan trọng của Lễ hội Làng Sen, bởi vậy phải đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng để có sức lay động lòng người như khi mới khởi xướng.

Cũng như các lễ hội khác, Lễ hội Làng Sen phải có không gian thiêng, biểu tượng tâm linh, trình thức lễ hội. Phải nghiên cứu các lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam để tổ chức Lễ hội Làng Sen thực sự thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Lễ hội Làng Sen phải vừa tiếp thu những tinh hoa văn hóa của dân tộc vừa sáng tạo những hình thức sinh hoạt lễ hội mới nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục tư tưởng, đạo đức của Người cho các thế hệ con người Việt Nam. Khi Lễ hội Làng Sen trở thành Quốc lễ thì phải được tổ chức trang trọng, có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhân dân cả nước về dự. Dòng người hành hương về quê Bác trong dịp kỷ niệm ngày sinh của Người phải là lực lượng chính tham gia lễ hội...

Quốc lễ Làng Sen là mong ước không chỉ của nhân dân Nghệ An mà của nhân dân cả nước. Nhưng để có Quốc lễ Làng Sen, điều  quan trọng nhất là phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phải từ tấm lòng thành kính đối với Người để sáng tạo một hình thức lễ hội mới thể hiện tầm cao văn hóa thời đại!


TRẦN HỒNG CƠ