Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018

Để dòng điện an toàn

(Baonghean.vn) - Để dòng điện an toàn.
Để dòng điện an toàn. Ảnh: Xuân Thống
https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762