Đề nghị công nhận nhãn hiệu cho làng nghề hương trầm Quỳ Châu

(Baonghean)  - Sau khi được công nhận Làng nghề hương trầm truyền thống đầu tiên vào năm 2009 cho khối 2, Thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu), đến nay UBND tỉnh đã có quyết định công nhận thêm 4 làng nghề, trong đó có nghề sản xuất hương trầm ở Quỳ Châu. Để trợ giúp, tư vấn cho nghề hương trầm tiếp tục phát triển, tháng 6/2012, Hội làm hương trầm và Ban chủ nhiệm HTX sản xuất hương trầm Thị trấn Tân Lạc đã được thành lập và ra mắt.

Sau khi ổn định tổ chức bộ máy hoạt động, Hội và Ban chủ nhiệm HTX đã đại diện cho 98 hộ sản xuất hương trầm trên địa bàn xây dựng hồ sơ đề nghị lên Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét công nhận thương hiệu, xuất xứ và lô gô cho sản phẩm và nghề làm hương trầm Quỳ Châu. Trên cơ sở xem xét, về cơ bản Cục Sở hữu trí tuệ đã nhất trí, đồng thời có văn bản hướng dẫn bổ sung hồ sơ để ra quyết định công nhận trong thời gian tới.   Hương trầm Quỳ Châu sắp có được nhãn hiệu, lô gô và xuất xứ của riêng mình.

Hiện tại, mỗi năm nghề sản xuất hương trầm mang lại cho các hộ dân ở Thị trấn Tân Lạc doanh thu từ 14-15 tỷ đồng. Sản phẩm hương trầm chủ yếu mới chỉ được bán thị trường nội tỉnh nhưng đã có một số cơ sở lợi dụng thương hiệu, xuất xứ để bán sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Vì vậy, nếu được công nhận, sản phẩm và nghề hương trầm Quỳ Châu không chỉ vươn ra thị trường ngoại tỉnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, ngăn chặn các vi phạm về nhãn hiệu và xuất xứ đối với hương trầm Quỳ Châu.


Nguyễn Hải