Đề nghị tạm dừng cấp chứng minh nhân dân công nghệ mới

Đó là đề nghị chính thức từ thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh sau cuộc khảo sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về căn cước công dân”.

 

Mẫu chứng minh nhân dân mới.

Theo đó, thường trực ủy ban này cho rằng trong khi Chính phủ đang trình Quốc hội dự án Luật căn cước công dân, trước mắt đề nghị chỉ đạo tạm dừng việc cấp chứng minh nhân dân theo công nghệ mới, trong đó có số chứng minh nhân dân 12 số tại thành phố Hà Nội và một số địa phương để bảo đảm ổn định trong quản lý và sử dụng chứng minh nhân dân của công dân.

Dự án Luật căn cước công dân lần đầu tiên trình Quốc hội tại kỳ họp đang diễn ra, và sáng nay 9-6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật này. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án sản xuất, cấp và quản lý chứng minh nhân dân theo công nghệ mới và đã được Bộ Công an triển khai thí điểm từ tháng 9-2012, bước đầu tổ chức triển khai thực hiện trên toàn quốc.
 
Hiện nay, Bộ Công an đang tích cực đầu tư mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất để đẩy nhanh việc tổ chức cấp chứng minh nhân dân theo công nghệ mới. Bộ Công an đã tích cực chỉ đạo bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, từng bước triển khai thực hiện ở các địa phương phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và quyết định tổ chức cấp chứng minh nhân dân mẫu mới tại thành phố Hà Nội từ ngày 1-4-2014.
 
Qua khảo sát của ủy ban Quốc phòng và an ninh tại một số địa phương, tuy được đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ việc cấp chứng minh nhân dân theo mẫu mới, nhưng cũng còn nảy sinh những bất cập do việc thay đổi số chứng minh nhân dân nhưng các tổ chức kinh tế- xã hội chưa được phổ biến hoặc chưa sẵn sàng chấp nhận số chứng minh mới nên việc giao dịch của công dân gặp khó khăn.
 
Theo Báo cáo của Bộ Công an, từ năm 1999 đến nay, toàn quốc đã cấp 68.124.934 chứng minh nhân dân (trong tổng số 70.482.713 người thuộc diện cấp chứng minh nhân dân), đạt 96,6%; trong đó cấp mới 34.090.538, đổi 18.034.383, cấp lại 16.000.013 chứng minh nhân dân.
Theo Tuổi trẻ