Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT

Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh rà soát, tham mưu HĐND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, vừa thúc đẩy việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Chiều 19/9, Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh theo chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay. Đồng chí Chu Đức Thái - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa ảnh 1

Chiều 19/9, Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh theo chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay. Đồng chí Chu Đức Thái - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài Chính.

Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT tăng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm với mục tiêu đặt ra: bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động.

Triển khai các chủ trương, chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, công văn chỉ đạo thực hiện, gắn tăng cường phối hợp với các sở, ngành.

Nhờ đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng đều qua các năm. Tính đến tháng 6/2022, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 18,73% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 45,61% so với năm 2018.

Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, thành viên Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh nêu vấn đề về tỷ lệ người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh thấp hơn bình quân chung cả nước. Ảnh: Mai Hoa ảnh 2

Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, thành viên Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh nêu vấn đề về tỷ lệ người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh thấp hơn bình quân chung cả nước. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 1,68% (năm 2018), đến nay tăng lên 5,78% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương có tỷ lệ người tham gia bảo hiểm tự nguyện cao nhất cả nước.

Liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tỷ lệ số người tham gia hàng năm cũng tăng, từ tỷ lệ bao phủ 85,83% (năm 2018) lên là 91,51% dân số (tỉnh đến tháng 6/2022).

Tuy nhiên, tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng đặt ra một số vấn đề, đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh phân tích làm rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Đức Chương - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành đề xuất HĐND tỉnh cần có chính sách hỗ trợ học sinh thuộc hộ gia đình nông, lâm, nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Ảnh: Mai Hoa ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Đức Chương - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành đề xuất HĐND tỉnh cần có chính sách hỗ trợ học sinh thuộc hộ gia đình nông, lâm, nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Ảnh: Mai Hoa

Trong đó, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh so với lực lượng lao động đạt thấp hơn bình quân chung cả nước; cả nước đạt tỷ lệ bao phủ 34,1%, trong khi Nghệ An mới chỉ đạt 18,73%.

Bên cạnh đó, số người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng, trong đó có những người có thời gian đóng nhiều năm, trên 15 năm. Điều này ảnh hưởng đến tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội theo lộ trình Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra; ảnh hưởng đến quyết tâm của Chính phủ thực hiện an sinh xã hội cho toàn dân, không để ai để lại phía sau.

Đồng chí Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giải trình làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: Mai Hoa ảnh 4

Đồng chí Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giải trình làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài nhiều năm chưa có giải pháp hiệu quả. Tính đến tháng 6/2022, tổng số nợ lên đến hơn 368 tỷ đồng, chiếm 4,71% phải thu. Vẫn còn nhiều lao động thuộc diện bắt buộc nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Mặc dù Chính phủ giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế trong đối tượng học sinh, sinh viên đảm bảo 100% và đây là đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc, tuy nhiên hiện tại mới chỉ đạt hơn 96,76%; tình trạng vượt chi quỹ bảo hiểm vẫn còn cao…

Đồng chí Chu Đức Thái - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa ảnh 5

Đồng chí Chu Đức Thái - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Chủ động đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, chỉ tiêu người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là một trong những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra và HĐND tỉnh giao hàng năm; đây cũng là một trong những “trụ cột” quan trọng đảm bảo an sinh xã hội; bởi vậy, điều quan trọng thông qua hoạt động giám sát để phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập đặt ra trong thực tiễn, trên cơ sở tìm giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề cập đến một số vấn đề cần quan tâm, trong đó tình trạng vượt chi quỹ bảo hiểm y tế, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cần điều tiết, giải quyết mâu thuẫn, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế khu vực đô thị, đồng bằng tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh cao hơn khu vực miền núi, nông thôn, trong khi đó, khu vực miền núi, nông thôn cần ưu tiên chăm sóc sức khoẻ nhiều hơn.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động rà soát, đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách tháo gỡ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn nhằm thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: Mai Hoa ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động rà soát, đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách tháo gỡ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn nhằm thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến nợ đọng bảo hiểm xã hội, đồng chí Nguyễn Như Khôi đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động tham mưu với tỉnh để có chế tài đủ mạnh đối với các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả nhưng vẫn nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đồng thời phối hợp với Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh rà soát, tham mưu HĐND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, vừa thúc đẩy việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

tin mới

Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh

Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát nội dung Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

(Baonghean.vn) - Nghệ An phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023; Tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện; Lũ cắt đôi mặt đường, người dân Quỳ Châu khẩn trương mở đường mới để đi tạm... là những thông tin chính trong ngày.

Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

(Baonghean.vn) - Tối 30/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (10/10/1963-10/10/2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788-2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

(Baonghean.vn) - Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9; đoàn công tác của tỉnh Nghệ An làm việc tại Cộng hoà Chile và tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều châu Âu; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thăm 2 cô giáo gặp nạn... Đây là một số nội dung nổi bật trên baonghean.vn ngày 30/9.

Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ: Thúc đẩy mạnh động lực tăng trưởng, tăng tốc phát triển công nghiệp, phấn đấu cao nhất cho mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

(Baonghean.vn) - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 , Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023; Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì phiên họp giao ban khối Nội chính; Cử tri Nghĩa Đàn yêu cầu công minh bạch trong thực hiện thủ tục đất đai; Tập trung khắc phục hậu quả mưa lụt ở Quỳ Châu...

Khát vọng thành Vinh

Khát vọng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Ước mơ Vinh trở thành một đô thị hiện đại, văn minh có lẽ là khát vọng xuyên thế kỷ. Nó không chỉ là quyết tâm chính trị của các thế hệ lãnh đạo mà là mơ ước của mọi người dân thành phố. 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Chiều 28/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để thảo luận một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X; Nghệ An tăng 2 bậc, vào tốp 6 thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước 9 tháng đầu năm 2023; Ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông”... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Báo Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Tính biển của Vinh!

Tính biển của Vinh!

(Baonghean.vn) - Chắc chắn không lâu nữa, thành phố Vinh sẽ bao gồm cả thị xã Cửa Lò và một số xã phía Nam giáp sông Lam của huyện Nghi Lộc. Lúc ấy, Vinh sẽ có biển làm mặt tiền của thành phố. Vinh sẽ là thành phố biển. Nhưng từ rất lâu, Vinh đã có tính sông nước, tính biển.

Hào thành cổ Vinh. Ảnh: Duy Sơn

Thành phố Vinh: Vận hội và vị thế mới

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào.

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(Baonghean.vn) - Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển, và có thể được hưởng nhiều lợi ích từ việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện.